Ki i meditacija

1. Borbeni Ki, pojam i značaj
2. Uloga meditacije u taekwondo-u

BORBENI KI, POJAM I ZNAČAJ

Kao pojam Ki (na kineskom Qi ili japanskom Ki) je vrlo teško objasniti. Najjednostavnije je Ki definisati kao energiju koja kao elemenat čini vještinu kojom vladamo  kompaktnom, ali Ki je mnogo više od toga.

Svakako, Ki jeste sastavni dio borilačkih vještina, o čemu govore i mnogi majstori različitih borilačkih vještina. Taekwondo majstor Richard Chun za Ki kaže:”Ki je kosmički okean u kojem sve egzistira”. Aikido majstor William Reed za Ki kaže:”Ki je univerzalna energija koja može biti sprovođena umom, ali ne i skladištena, sposobna da izazove ekspanzije i kontrakcije”. U svojoj knjizi Essential Anatomy, Hapkido majstor Marc Tedeschi je napisao:”Ki je vitalna životna snaga koja protiče univerzumom i animira sve u njemu”.

Azijatska kultura i tradicionalna kineska medicina, još od objavljivanja Nei jing Su Wen (Klasici interne medicine), pod autorstvom Žutog Imperatora, Huang Di-a (2657-2597pne), prepoznaje Ki kao životnu energiju koja pokreće ljudski organizam.

Značaj Ki-a je danas u svijetu sve više prepoznatljiv, prije svega zahvaljujući milionima ljudi koji vježbaju tai ji quan. Usmjeravanje Ki-a ima veliku ulogu i u: kaliografiji, ceremoniji ispijanja čaja, aranžiranju cvijeća.

Kod borilačkih vještina, manipulacija Ki-a je sastavni dio vježbanja usmjeren na postizanje kompaktnijeg ovladavanja borilačkom vještinom i ovaj efekt se naziva borbeni Ki.

Ki kao životna energija se kroz tijelo kreće po određenim meridijanima.
Meridijani su putevi po kojima se kreće energija unutar tijela, kao što su arterije, vene i kapilari putevi po kojima se kreće krv u tijelu.Dva glavna meridijana se nalaze sa prednje i zadnje strane torza. Ovi putevi Ki-a, poznatiji kao dvanaest regularnih meridijana su povezani sa vitalnim organima tijela. Na meridijanima se nalaze tačke, koja se primjenom akupunkture stimulišu i na taj način se mogu liječiti određena oboljenja. Tačke predstavljaju čvorišta, odnosno mjesta povišenog protoka energije. Uslijed povišenog i/ili nepravilnog protoka energije, u istim tačkama može doći do zakrčenja energije, koja se stimulacijom putem igala (akupunktura) ili masažom (shiatcu masaža) otvaraju za dalji protok energije.

Iste tačke su zbog svojih karakteristika, za vježbače/ice borilačkih vještina i potencijalne mete.

vrh strane

ULOGA MEDITACIJE U TAEKWONDO-u

Najbitnija tačka ljudskog tijela, gdje se akumulira Ki nakon ulaska u tijelo se nalazi 5cm ispod pupka i na koreanskom se naziva tanjun (na kineskom dantien, a na japanskom hara).

Po istočnjačkom vjerovanju, tanjun predstavlja centar ljudskog tijela.

Za kultivisanje protoka Ki-a kroz tijelo koriste se vježbe disanja i meditacije. Prilikom meditacije misli se usmjeravaju na disanje “iz stomaka”. Disanje “iz stomaka” ili “troslojno disanje”  podrazumijeva da vazduh cirkuliše kroz tanjun, donji i gornji dio grudi, pri čemu način /smjer disanja zavisi od filozofije života koju vježbač/ica prati. Na dalekom istoku dvije najzastupljenije filozofije su taoizam i budizam. Shodno tome postoje dva različita načina usmjeravanja disanja kroz tanjun. Taoisti prilikom udaha usmjeravaju vazduh u tanjun, a prilikom izdaha izbacuju vazduh, dok je kod budista obrnut smjer disanja.

Južna Koreja, kao kolijevka taekwondo-a je sredina u kojoj je zastupljen taoizam. Samim tim i na taekwondo veliki uticaj ima taoizam, i to u oblasti filozofije, tehnike i meditacije (prije svega disanja). U taekwondo-u meditacija ima ulogu opuštanja organizma i čišćenje misli prije/poslije treninga, posebno ukoliko se ima u vidu da nije samo bitno znati odgovarajuću tehniku već i kada i kako je primjeniti za potrebe samoodbrane ili u sportskoj borbi.

Ovladavanje, odnosno usmjeravanje, Ki energije je u taekwondo-u izraženo putem jakog izdaha (Ki-apa) koji prati jačinu i preciznost udarca.

vrh strane