sportski taekwondo

1. sportska borba (kyorugi)
2. izvođenje formi (poomsea)

Sastavni dio borilačke vještine taekwondo je sportski (takmičarski) taekwondo. U zavisnosti od taekwondo stila, zavisi i u kojim taekwondo elelementima će biti organizovano takmičenje i po kojim pravilima. U ITF stilu, organizuju se takmičenja u sportskoj borbi (kyorugi), izvođenju formi (poomsea) i u testu snage (kyopke), pri čemu je ovo poslednje takmičenje više demonstrativne prirode. U WTF stilu, takmičenja se organizuju u sportskoj borbi i u izvođenju formi.

Sportski dio borilačke vještine ima pozitivne, ali i negativne posledice po vježbača/icu i samu vještinu.
Pozitivnost po vježbača/icu je što kroz takmičenje može sagledati svoje poznavanje vještine u odnosu na druge vježbače/ice i postavljene standarde i pravila takmičenja. Takođe, vježbač/ica kroz takmičenje uči pravila, razvija takmičarski(sportski) duh, osjećaj za pravdu i etičnost. Takmičenja borilačkoj vještini donose popularnost, što direktno produkuje njenu masovnost, a zatim i bolje i kvalitetnije izučavanje i razvoj same vještine.
Sa druge strane, negativnost po vježbača/icu je u tome što uvježbava samo dio vještine koji je potreban za takmičenje, dok ostali dio vještine zanemaruje. Samim tim zanemarivanjem cjeline, vježbač/ica odstupa od svog puta saznanja i ovladavanja vještinom. Drugim rečima, Vježbač/ica postaje uspješan takmičar/ka ali ne i majstor, koji na žalost nikad neće i biti. Takođe, ukoliko se “forsiraju” samo takmičenja, borilačka vještina vremenom prerasta u borilački sport jer je izgubila prerogative vještine. Prerastanjem vještine u sport, gubitak je veći od potencijalne dobiti. Jedan od gubitaka je sužavanje spektra ljudi koji se mogu njime baviti, makar i rekreativno, i tu “rupu” će vrlo lako popuniti neka druga vještina.

Sportski taekwondo je vrlo bitan dio vještine bez koga se ne može, ali koji je potrebno pravilno dozirati kako se sama nit borilačke vještine ne bi izgubila.

SPORTSKA BORBA (KYORUGI)

Sportska borba je vrlo atraktivni dio taekwondo-a. Njena atraktivnost zavisi od više faktora od kojih treba izdvojiti: pravila po kojoj se odvija, karakteristike takmičara/ki (pol, težinske i uzrastne kategorije) i karakteristike takmičenja (kup, nacionalno, internacionalno prvenstvo).
Pošto se taekwondo od svog nastanka granao u više pravaca/stilova, isto tako su se kreirala i pravila i odvijala takmičenja u sportskoj borbi u okviru njih. Dva najdominantnija, samim tim i najkarakterističnija stila su ITF i WTF stil.

U okviru ITF stila u kojem je ravnopravno zastupljena ručna i nožna tehnika, pravila sportske borbe dozvoljavaju (boduju se) nožni i ručni udarci u predio glave i torza. Zabranjeni su udarci u predio ispod pojasa i u leđa protivnika/ce. U borbi nije dozvoljen puni udarac, pa je shodno tome prilagođena i zaštitna oprema (štitnici za noge i ruke, suspenzor za genitalije, štitnik za zube, kaciga i rukavice). Meč se odvija u tri runde, čije trajanje zavisi od uzrastne kategorije takmičara/ki i pojasa koji posjeduju, po ITF pravilima. Borilište je kvadratnog oblika površine 9m2.

U okviru WTF stila u sportskoj borbi je zastupljenija nožna tehnika, jer se po pravilima dozvoljavaju (boduju se) nožni i ručni udarci u predio torza, dok u predio glave samo nožni udarci. Zabranjeni su udarci u predio ispod pojasa i u leđa protivnika/ce. U borbi je dozvoljen puni udarac, pa je shodno tome prilagođena i zaštitna oprema (štitnik/oklop za torzo, štitnici za noge i ruke, suspenzor za genitalije, štitnik za zube, kaciga i rukavice). Meč se odvija u tri runde, čije trajanje zavisi od uzrastne kategorije takmičara/ki i pojasa koji posjeduju, po WTF pravilima. Borilište je kvadratnog oblika površine 10m2. Od prošle godine u upotrebi su elektronski oklopi i kaciga koji imaju senzore za udarce prilagođene uzrastu i kategoriji takmičara/ki. Na taj način se izbjegava mogućnost nepravednog, odnosno nesportskog rezultata borbe. Bitno je naglasiti da je sportska borba po WTF pravilima od Olimpijade u Sidneju 2000.godine zvanična Olimpijska disciplina, pa se često  od tada naziva i olimpijski taekwondo. Od Univerzijade u Pekingu 2007.godine zvanična je disciplina i na Univerzijadi. Zahvaljujući atraktivnoj sportskoj borbi, taekwondo WTF stila je  vrlo popularan u svijetu.

vrh strane

IZVOĐENJE FORMI (POOMSEA)

Takmičenje u izvođenju formi je u na takmičenjima organizovanim od strane ITF-a već establirana disciplina, dok se od strane WTF-a počinju organizovati tek u poslijednjoj deceniji.

Na takmičenjima se izvode forme koje vježbač/ica savlađuje u toku treninga i koje su potrebne kasnije pri polaganju za pojaseve.

U WTF stilu to su učeničke (taegeuk) i majstorske forme. Koje će se forme izvoditi na takmičenjima, najviše zavisi od kategorije u kojoj se izvodi takmičenje, a regulisane su pravilnikom za takmičenje WTF-a. Kategorije su uzrastne i na osnovu pojasa takmičara/ke. Na takmičenju učestvuju takmičari/ke pojedinačno ili grupno, što zavisi od same organizacije takmičenja. Borilište je istih dimenzija kao i za takmičenje u sportskoj borbi.
Od Univerzijade u Beogradu 2009.godine takmičenje u izvođenju formi WTF stila je zvanična sportska disciplina Univerzijade. Postoje naznake da će i na nekoj od narednih Olimpijada postati zvanična olimpijska disciplina.

Mnogi majstori su mišljenja da je poomsea taekwondo, dok kyorugi predstavlja njegovu demonstraciju. Možda je to jedan od razloga zašto WTF uporedo sa takmičenjima u sportskoj borbi u poslednjoj deceniji organizuje i takmičenja u izvođenju formi, i na taj način pokušava da objedini svoj dosadašnji dominantni pristup taekwondo-u (više kao sportu), sa tradicionalnim taekwondo-om koji se odlikuje dubljim sadržajem.

vrh strane

Share on Facebook