taekwondo federacije

Iako je taekwondo relativno mlada borilačka vještina, nastala pod ovim nazivom 1955.godine, raskošnost tehnike je dovela do toga da je danas u svijetu jedna od najpopularnijih borilačkih vještina. Masovnost, kao i specifični istorijat taekwondo-a doveli su do toga da postoji dosta taekwondo pravaca/stilova, koji se njeguju u okviru različitih federacija.

1. značajnije federacije u svijetu
2. TSCG, nacionalni savez

ZNAČAJNIJE FEDERACIJE U SVIJETU

 

Koreanska Taekwondo Asocijacija (The Korea Taekwondo Association – KTA) je prva organizacija koja je okupljala taewkondo klubove na području (Južne) Koreje. Nastale je 1959.godine na insistiranje Gen.Choi-a, koji je okupio veći dio postojećih kwan-ova u jedinstveni savez. Gen. Choi je bio i prvi Predsjednik KTA, ali se 1966.godine morao povući sa ove pozicije zbog političkog pritiska. KTA je Nacionalno Vladino Tijelo (National Governing Body-NGB) za taekwondo u Republici Koreja. The Korea Taekwondo Association je nacionalni taekwondo savez koji okuplja sve klubove u Južnoj Koreji, koji vježbaju stil koji se njeguje u okviru WTF-a. Na nivou svijeta je slična organizacija klubova, odnosno klubovi moraju biti članovi nacionalnih saveza, pa posredno preko njih  svetske organizacije (u slučaju našeg kluba, TK “Akademac” je član TSCG-a, pa preko njega WTF-a, kao svjetske organizacije).

Nekoliko mjeseci po povlačenju sa pozicije Predsjednika KTA, Gen.Choi je, 22.03.1966.godine, osnovao International Taekwon-Do Federation (ITF). Imajući u vidu da su 60-te godine XX.vijeka u Južnoj Koreji bile politički vrlo turbulentne, namjera Gen. Choi-a je bila da objedini sve države u kojima se vježba taekwondo u jednu neprofitnu svetsku organizaciju.  U početku, članice ITF-a su bili nacionalni savezi iz 9 država: Koreja, Malezija, Vijetnam, Singapur, Zapadna Njemačka, SAD, Egipat, Italija, Turska. Članstvo je brzo počelo rasti, tako da je već  nakon dvije godine,ITF činili nacionalni savezi u 30 država članica. Namjera Gen.Choi-a da održi taekwondo  demonstraciju i u Sjevernoj Koreji i da bar na taj, simbolični, način ponovo “spoji” dvije Koreje, proizvela je da se Gen.Choi nađe u nemilosti vlasti Južne Koreje. Uslijed političkog pritiska Gen.Choi je 1971.godine emigrirao u Kanadu, istovremeno preselivši i sjedište ITF-a u Kanadu. Kao odgovor na ovaj potez Gen.Choi-a, Vlada Južne Koreje je ubrzo zatim osnovala World Taekwondo Federation (WTF).  U okviru ITF-a se, uz neznatne izmjene, njeguje taekwondo stil postavljen od strane Gen.Choi-a koji se, imajući u vidu predočene činjenice, može nazvati i izvornim taekwondo stilom. Stil  taekwondo-a koji se njeguje u okviru ITF-a se fokusirao na prakticiranju cjelokupne borilačke vještine taekwondo.

Po emigriranju Gen.Choi-a iz Južne koreje, novonastali kadrovski vakuum u KTA, popunio je Dr Un Yuong Kim -“Zmaj iznad oblaka”. Dr Kim je 1971.godine postao peti predsjednik KTA. Dvije godine kasnije, 1973.godine, osnovana je nova svjetska orgaizacija sa sjedištem u Seoul-u, World Taekwondo Federation (WTF) sa Dr Kim-om kao prvim njenim Predsjednikom na čelu. Sa vizijom da je potrebno da postoji jedno mjesto gdje će se okupljati svi vježbači/ce taekwondo-a u svijetu, na inicijativu Dr Kima u Seoulu je izgrađen Kukkiwon (“Nacionalni gimnazijum/sala”, prevod autora). U Kukkiwon-u je smješteno sjedište WTF-a, kao i velika sala za vježbanje i muzej taekwondo-a. Kuriozitet svojstven za WTF je standardizacija dodjele majstorskih DAN zvanja (crnih pojaseva). Odnosno, u okviru WTF-a validni su samo oni koji su dodijeljeni od strane Kukkiwon-a, pri čemu svi majstori se nalaze u jedinstvenoj bazi podataka koja se vodi u Kukkiwon-u. Kada je WTF i osnovan, održano je i prvo svetsko prvenstvo u taekwondo-u (sportska borba) pod pokroviteljstvomWTF-a u skladu sa pravilima sportske borbe koja se tada počinje njegovati u WTF-u. Stil taekwondo-a koji se njeguje u WTF-u je do sada više bio orijentisan na sportsku borbu, i dosta često se naziva i olimpijski stil (sportska borba po pravilima WTF-a je zvanična olimpijska disciplina). WTF je kompleksna organizacija koja se sastoji od dosta komiteta, sa zaduženjima usmjerenim ka razvoju taekwondo-a u pojedinim segmentima u skladu sa aktuelnim dešavanjima u svijetu (takmičarski komitet, ženski komitet, studentski komitet, komitet za finansije itd). U poslednjoj deceniji je primetan lagani zaokret u WTF-u, pa samim tim i u stilu koji se njeguje pod njegovim pokroviteljstvom. Sve više se obraća pažnja i na ostale segmente borilačke vještine taekwondo (ručna tehnika, samoodbrana, forme, taekwondo filozofiju i sl). To se odrazilo u prolongiranju takmičenja u izvođenju formi, što je kao potez WTF-a sasvim razumljiv imajući u vidu njegovu prvenstvenu orijentisanost ka sportskom načinu gledanja na stvari.

Uvidom u taekwondo koji se  vježba pod pokroviteljstvom obe federacije, primetni su različiti pristupi, koji su vremenom doprineli kreiranju različitih stilova, koji pored zajedničkih korena dijele dosta toga. Iako ITF stil karakteriše veća posvećenost samoj vještini, a WTF stil posvećenost sportskoj borbi, vježbači ITF stila su se pokazali kao izvanredni borci u profesionalnim vodama (MMA npr). Isto tako, zbog logistike, organizovanosti i finansijske podloge u okviru WTF-a se sve više proučava taekwondo kao cjelokupna vještina i to sa naučnim pristupom(metodologijom). Ali, ono što je karakteristično za taekwondo, o bilo kom stilu da je riječ, je u tome da se on može vježbati cjelokupan, i kao borilačka vještina i kao borilački sport, ili parcijalno. Najbitnije je da postoji klub u kojem je to ostvarivo (sa dobrim trenerom/učiteljem), dok je izbor na samim vježbačima/cama.

Pored ovih,primarnih, federacija postoje i druge, kao što su: Pioneer Tae Kwon Do Association, Global Taekwon-Do Federation, US Soo Bahk Do Federation (Moo Duk Kwan Federation) itd. Većina drugih federacija je proistekao iz WTF-a i ITF-a, ali je dosta i onih koje su proistekle iz pojedinih prvobitnih Kwan-ova, odnosno nastavile njihov rad. Zbog specifičnosti taekwondo-a, sve federacije, odnosno stilovi koji one njeguju, samo oplemenjuju taekwondo jer ga granaju i razvijaju u više pravaca.

vrh strane

TSCG, NACIONALNI SAVEZ

 

Taekwondo Savez Crne Gore (TSCG) je nacionalna, krovna organizacija svih taekwondo klubova u Crnoj Gori. Svi klubovi u svom radu njeguju WTF taekwondo stil, odnosno ne postoji ni jedan klub u kojem se vježba ITF taekwondo stil. Razlog za ovo najviše leži u činjenici da je rodonačelnik taekwondo-a u Crnoj Gori Ilija Šćekić (6.DAN,GTF) taekwondo donio iz Njemačke gdje je upravo vježbao WTF taekwondo stil. Samim tim TSCG svoj rad zasniva na pravilnicima i procedurama WTF-a, čiji je punopravni član. Kuriozitet je da samo par klubova, od kojih je jedan i TK “Akademac” kao jedini u Podgorici, njeguje u svom radu cjelokupnu borilačku vještinu taekwondo (u većoj mjeri oslonjenu na WTF stil). Ostali klubovi su orijentisani na sportski dio i to sportsku borbu (kyorugi). Trenutno, TSCG obuhvata 10 klubova, što je za period od više od 20 godina taekwondo-a u Crnoj Gori izuzetno mali broj. Ali, istrajnost u radu i entuzijazam ljudi u ovim klubovima uliva nada da će taekwondo ipak doživeti ekspanziju u Crnoj Gori.

vrh strane

Share on Facebook