pojasevi

1. pojas,porijeklo i smisao
2. učenički pojasevi
3. majstorski pojasevi

POJAS,PORIJEKLO I SMISAO

Pojas je pokazatelj nivoa znanja, odnosno trenutnog poznavanja borilačke vještine taekwondo od strane vježbača/ice. Za viši pojas, vježbač/ica polaže pred komisijom i to po tačno utvrđenom programu za taj pojas.

Porijeklo gradacije poznavanja vještine po pojasevima
Primjena pojaseva, kao označavanja nivoa znanja započinje sa Jigoro Kano-om, utemeljivačem Judo-a. Kano je osmislio nivoe znanja 1883.godine, kada je želio da “nagradi” svoja dva starija učenika (Saito i Tomita). Čak i tada, nije postojala jasna podjela izmjeđu yudansha (majstorkih, DAN zvanja) i mudansha (učeničkih zvanja).  Kano je 1886.godine započeo sa običajem da yudansha nose crne obi-e (sash,  pojas koji se vezuje oko tradicionalne japanske nošnje, kimona).  Ovi pojasevi nisu bili dizajnirani kao pojasevi koje danas nose karateke i judoke (japanski naziv za vježbače/ice karatea i judoa), jer Kano nije još uvjek izmislio judogi (uniformu za judo) i njegovi učenici su još uvjek vježbali u kimonima. Kanovi učenici su tek 1907.godine počeli da nose judogi (japanski naziv uniforme za judo trening) i pojaseve kakvi su u velikoj mjeri i danas, ali su pojasevi bili samo crni i bijeli. Karateke na Okinawa-i, u ranim danima karatea, nisu nosili posebnu uniformu za treniranje. Kyu/dan sistem rangiranja i nošenje karategi-a (uniforme za treninge karatea, koja je modifikovana judogi) prvi je uveo u upotrebu Funakoshi, sa željom da proširi karate među Japancima. Prva “shodan” zvanja u Karateu, dobili su 10.04.1924.godine Tokuda, Otsuka, Akiba, Shimizu, Hirose, Gima i Kasuya. Usvajanje kyu/dan sistema i standardne uniforme, bila su dva od četiri uslova koje je Dai-Nippon Butoku Kai (Japanska organizacija za borilačke vještine, osnovana  1895.godine) zahtjevala da budu ispunjena da bi karate bilo prepoznato kao “prava” borilačka vještina. Većina drugih borilačkih vještina je zasnovala svoj sistem rangiranja po pojasevima na japanskom modelu.

Imajući u vidu da je taekwondo realtivno “mlada” borilačka vještina, osnovana pod ovim nazivom 11.04.1955.godine, od samog početka je predviđena gradacija po pojasevima i standardizacija uniforme. I pojasevi i uniforma su se do danas malo mijenjali, i to prije svega u zavisnosti od škole i pravca taekwondo-a koji se u njoj njeguje.

vrh strane

UČENIČKI POJASEVI

Taekwondo Klub “Akademac” je putem članstva u Taekwondo Savezu Crne Gore (TSCG) posredni član World Taekwondo Federation (WTF), i samim tim sprovodi gradaciju učeničkih pojaseva u skladu sa standardizacijom WTF-a. Po WTF-u učenička zvanja se označavaju kao geup(kup). Postoji 10 geup-a (kupova) i za svaki je predviđen određeni pojas. Objašnjenje za boju pojasa pružio je General Choi Hong Hi, jedan od najbitnijih utemeljivača borilačke vještine taekwondo i osnivač prve svetske taekwondo federacije, International Taekwondo Federation (ITF).  U taekwondo-u, Program polaganja za učeničke pojaseve se kreira od škole do škole u zavisnosti od više faktora (preferencije taekwondo škole, krovne organizacije…), ali mora sadržati elemente koji i čine taekwondo borilačkom vještinom. Samim tim i naš klub ima svoj Program polaganja.

Bijeli pojas (10. i 9. geup)
Bijela boja pokazuje da je osoba “nevina”, odnosno da nema nikakvog ili malog znanja o taekwondo-u.

Bijeli pojas (10.geup) – vježbač/ica ga dobija po početku treniranja, bez polaganja;

Bijeli pojas sa žutom trakom (9.geup) – vježbač/ica ga u našem klubu dobija nakon mjesec dana treniranja (u nekim klubovima se, u zavisnosti od škole/pravca taekwondo-a, i za njega polaže).

Žuti pojas (8. i 7. geup)
Žuta boja pokazuje da se osoba upoznala sa osnovnom tehnikom i za osobu na ovom nivou znanja se pravi komparacija sa biljkom koja se nalazi na svom putu razvoja. Učenik/ca sa žutim pojasem nije dovoljno vješt/a da pokaže “Chayu daeryon” (sparing bez kontakta), već umjesto toga je potrebno da pokaže poznavanje “Sajoe” (pokret u četiri pravca, odnosno jednu određenu tehniku u sva četiri pravca).

Žuti pojas (8.geup) – vježbač/ica polaže za njega nakon minimum 3 mjeseca treniranja (procjena trenera/učitelja);

Žuti pojas sa zelenom trakom (7.geup) – vježbač/ica polaže za njega minimum 3 mjeseca od polaganja za prijethodni pojas (procjena trenera/učitelja).

Zeleni pojas (6. i 5.geup)
Zelena boja pokazuje da se osoba razvija kao taekwondo učenik/ca, za kojeg/u se pravi komparacija sa biljkom koja lista.

Zeleni pojas (6.geup) – vježbač/ica polaže za njega minimum 3 mjeseca od polaganja za prijethodni pojas (procjena trenera/učitelja);

Zeleni pojas sa plavom trakom (5.geup) – vježbač/ica polaže za njega minimum 3 mjeseca od polaganja za prijethodni pojas (procjena trenera/učitelja).

Plavi pojas (4. i 3.geup)
Plava boja pokazuje da je osoba dostigla viši nivo znanja, kao biljka koja raste ka nebu.

Plavi pojas (4.geup) – vježbač/ica polaže za njega minimum 3 mjeseca od polaganja za prijethodni pojas (procjena trenera/učitelja);

Plavi pojas sa crvenom trakom (3.geup) – vježbač/ica polaže za njega minimum 3 mjeseca od polaganja za prijethodni pojas (procjena trenera/učitelja).

Crveni pojas (2. i 1.geup)
Crvena boja odražava opasnost. Učenik/ca je upozoren/a da je potrebno da vježba kontrolu svojih pokreta. Crvena boja takođe služi da opomene protivnika.

Crveni pojas (2.geup) – vježbač/ica polaže za njega minimum 3 mjeseca od polaganja za prijethodni pojas (procjena trenera/učitelja).

Crveni pojas sa crnom trakom (1.geup)- vježbač/ica polaže za njega minimum 6 mjeseci od polaganja za prijethodni pojas (procjena trenera/učitelja).

vrh strane

MAJSTORSKI POJASEVI

Majstorski pojasevi su crne boje, koja je suprotnost bijeloj boji i simbolizuje zrelost vještine koju posjeduje vježbač/ica. Crna boja, takođe simbolizuje vježbačevu/icinu “neprobojnost” za strah i tamu.

U skladu sa odlukom WTF-a, osoba koja posjeduje crni pojas mora biti starija od 16 godina. Zbog toga je za osobe mlađe od 16 godina uvedeno POOM, a za osobe starije od 16 godina DAN rangiranje crnih pojaseva. POOM zvanje je ekvivalencija DAN zvanja, ali za osobe mlađe od 16.godina. Kada vježbač/ica napuni 16 godina, POOM zvanje koje posjeduje se mijenja u DAN zvanje. Takođe, od strane WTF-a je izvršena standardizacija crnih pojaseva, koja za sve vježbače/ice koji su u klubovima pod pokroviteljstvom WTF-a, kada stignu do nivoa znanja i vještine za crni pojas predviđa:
• polaganje pred međunarodnom komisijom organizovanom od strane WTF-a i nacionalnog saveza kojem pripada klub vježbača/ice;
• sticanje DAN/POOM zvanja uz standardizovanu prateću dokumentaciju (diploma i sertifikat) za sve nacionalne saveze i klubove na globalnom nivou koji su članovi WTF-a;
• unos podataka o nosiocu crnog pojasa u jedinstvenu bazu podataka crnih pojasa koja se vodi u Kukkiwon-u, sjedištu WTF-a u Seulu (Južna Koreja).

Ukupno postoji 9.DAN i 4.POOM zvanja i od strane ITF-a napravljena je gradacija crnih pojaseva, DAN ili POOM zvanja, koja je uglavnom prihvaćena i od strane klubova u okviru WTF-a, posebno od onih koji u većoj mjeri njeguju borilačku vještinu taekwondo (tradicionalni taekwondo).

Crni pojas I. i II.DAN/POOM
U WTF-u vježbači/ice koji su nosioci crnih pojaseva ovog ranga nose titulu Boosabum (pomoćnik trenera). Za crne pojaseve u ITF-u i nosioci crnog pojasa III.DAN/POOM imaju ovu titulu.

Crni pojas I.DAN/POOM – vježbač/ica polaže za ovo zvanje minimum 6 mjeseci nakon polaganja za prijethodno (procjena ispitne komisije).

Crni pojas II.DAN/POOM – vježbač/ica polaže za ovo zvanje minimum 1 godinu nakon polaganja za prijethodno (procjena ispitne komisije).

Crni pojas III. i IV.DAN/POOM, V. i VI.DAN
U WTF-u vježbači/ice koji su nosioci crnih pojaseva ovog ranga nose titulu Sabum  (trener). Za crne pojaseve u ITF-u ovu titulu imaju samo nosioci crnog pojasa IV.DAN/POOM-a, V. i VI.DAN. 
Crni pojas (III.DAN/POOM) –
vježbač/ica polaže za ovo zvanje minimum 2 godine nakon polaganja za prijethodno (procjena ispitne komisije).
Crni pojas (IV.DAN/POOM)- vježbač/ica polaže za ovo zvanje minimum 3 godine nakon polaganja za prijethodno (procjena ispitne komisije).
Crni pojas (V.DAN)- vježbač/ica polaže za ovo zvanje minimum 4 godine nakon polaganja za prijethodno (procjena ispitne komisije).
Crni pojas (VI.DAN)-
vježbač/ica polaže za ovo zvanje minimum 5 godina nakon polaganja za prijethodno (procjena ispitne komisije).

 

Crni pojas VII. i VIII.DAN
U WTF-u vježbači/ice koji su nosioci crnih pojaseva ovog ranga nose titulu Sahyun (master/učitelj). 

Crni pojas VII.DAN – vježbač/ica polaže za ovo zvanje minimum 6 godina nakon polaganja za prijethodno (procjena ispitne komisije).

Crni pojas VIII.DAN

Crni pojas IX.DAN
U WTF-u vježbači/ice koji su nosioci crnih pojaseva ovog ranga nose titulu Saseong (grand master/veliki učitelj).

vrh strane

Share on Facebook