program polaganja

U Taekwondo Klubu “Akademac” učenici/e polažu za učenička (geup) zvanja na nivou TKDSCG-a ispred Komisije za DAN/POOM i geup zvanja i licenciranje TKDSCG-a i na osnovu standarda znanja propisanim Pravilnikom rada Komisije. Glavni trener Kluba, Z.Nedić (4.DAN) je član ove Komisije.
Polaganja za internacionalna majstorska (kukkiwon-DAN/POOM) zvanja se sprovodi od strane licenciranih majstora iz inostranstva po standardu jedinstvenom za sve države članice WTF-a (World Taekwondo Federation).

Program polaganja za učenička (geup) zvanja je stepenovana mapa znanja koju učenik/ca mora savladati da bi stekao/la učeničko (geup) zvanje i pojas. Da bi učenik/ca položio/la za više geup zvanje i pojas, od onog koji posjeduje, potrebno je da na polaganju pokaže znanje i vještinu u minimalnom nivou 75-80% pri polaganju za zvanje od 8. do 5.geup-a, odnosno 80-85% pri polaganju za zvanje od 4. do 1.geup-a, od dole propisanog programa.

                                                        10.–9. geup (kup)
Period treniranja :    1-2 mjeseca, procena trenera
Stečeni geup(kup)/pojas :   9. geup (kup) / beli pojas sa žutom trakom
Standard: učenik/ca mora prikazati većinu tehnika ispravno. Snaga i preciznost nisu presudni.
Poomsea (forma): Kibon (bazična forma)
Gibon Dongjak (osnovna tehnika):
STAVOVI
moa seogi – stav mirno,
ap seogi – hodajući stav ,
ap koobi – dugi stav,
BLOKOVI
arae makki – donji blok podlakticom,
UDARCI RUKOM
bandae jireugi – udarac pesnicom, ista ruka ista noga
baro jireugi – udarac pesnicom, različita noga i ruka.
UDARCI NOGOM
apchagi – prednji udarac nogom,
bandal chagi – bočni udarac pod uglom od 45°.
Kyorugi (sparing/borenje):
SPORTSKA BORBA – borbeni stavovi i kretanja
Hosinsul(samoodbrana):
PADOVI – pad natrag
Taekwondo izrazi i teorija:
REČNIK
NAŠ JEZIK                                KOREANSKI JEZIK
Trener (učitelj)                          Sabumnim
Trener                                        Kyusanim (kiusanim)
Uniforma(odeća) za trening     Do bok (dabuk)
Početak                                       Shijak (šijak)
Stop                                             Geuman (kuma)
Povraćaj na početak                  Baro
Okreni se                                    Dwiro dora (dviro dora)
Levo                                             Wen
Desno                                           Oreun
Sala za vežbanje                         Do jang (do đang)
Pojas                                            Tee (ti)
Pažnja                                          Charyot (čarjot)
Naklon                                         Kyong Ye (kjong ji)
Spreman                                     Joonbi (čumbi)
Hvala                                           Gamsa Hamni Da
Prednja strana                           Ap
Desno/desna strana                 Oreun/oreunjok
Levo/leva strana                      W(O)en/W(O)enjok
Glasna koncentracija duha      Kihap (kiap)

NAPOMENA: za 9.geup, beli pojas sa žutom trakom, polaganje nije obavezno (procjena trenera/učitelja). Ukoliko se ne polaže, znanje i vještina za ovaj pojas se dodaje u program polaganja za 8.geup, žuti pojas.

vrh strane

                                              9.–8. geup (kup)
Period treniranja: minimum 2 mjeseca od sticanja 9.geup-a(kupa), procjena trenera
Stečeni geup(kup)/pojas: 8.geup(kup)/ žuti pojas
Standard: učenik/ca mora prikazati većinu tehnika ispravno. Snaga i preciznost nisu presudni, ali je ipak potrebno da učenik/ca ispravno nauči da razvija metodiku generisanja snage naučene tehnike. Dozvoljeno je da ima nekoliko grešaka u ispravnosti, ali se u kasnijem radu na njih treba fokusirati radi njihovog otklanjanja.
Poomsea (forma): Tae Geuk 1.(Il) Jang– ”Nebo i svjetlost”                                               (i poznavanje prethodne, moguća provjera)
Gibon Dongjak (osnovna tehnika):
STAVOVI
prethodni +
joochoom seogi – jahaći stav,
naranhi seogi – stav sa raširenim i paralelnim stopalima u širini kukova,
palchagi joombi – borbeni stav (gard).
BLOKOVI
prethodni +
momtong anmakki – srednji blok podlakticom (spolja ka unutra),
olgul makki – visoki blok podlakticom,                                                                                       UDARCI RUKOM
prethodni                                                                                                                                        UDARCI NOGOM
prethodni +
naeryo chagi (apchaoligi) – dižući udarac nogom,
yop chagi – bočni udarac nogom (početni – na 4 dela)
Kyorugi(sparing/borenje):
IL BO TAERYON (SPARING NA 1 KORAK) – 3 akcije sa partnerom/kom
SPORTSKA BORBA – rad na koncentraciji i tehnici (i prethodni elementi). Lagani sparing bez kontakta ili slab kontakt(rad na osećaju prostora i partnera/ke).
Hosinsul(samoodbrana):
PADOVI  – kolut-pad napred (i poznavanje prethodnog pada)
Taekwondo izrazi i teorija:
REČNIK
NAŠ JEZIK                                        KOREANSKI JEZIK
Jedan                                                  Hana (ana)
Dva                                                      Dool (dul)
Tri                                                        Set
Četri                                                     Net
Pet                                                        Da-sut
Šest                                                       Yo-sut (josut)
Sedam                                                  Il-Gop (ilgop)
Osam                                                    Yo-Dul (jodul)
Devet                                                   Ah-Hop (ahop)
Deset                                                    Yul (jul)
Prvi/a                                                  Il (il)
Telo                                                      Mohm (mom)
Donji deo tela                                      Area (are)
Lice                                                      Olgool (olgul)
Glava                                                   Muh Ri (muri)
Vrat                                                     Mok (muk)
Ruka                                                    Pal
Pesnica                                                Joo meok (džumok)
Noga                                                    Da Ri (dari)
Stopalo                                                Bal
„Jastuče” ispod prstiju nogu            Ap chook (apčuk)
Peta                                                     Dwi chook (dvičuk)
Forma (meditacija u pokretu)         Poomsea (pumse)
Stav                                                     Seogi (sogi)
Stav mirno                                         Moa seogi (moa sogi)
Stav sa paralelnim nogama             Naranhi seogi (narani sogi)
Pripremni stav                                  Pyeonhi seogi (pjonhi sogi)
Borbeni stav (gard)                          Palchagi joombi (palčagi čumbi)
Dugački stav                                      Apkoobi seogi (apkubi sogi)
Hodajući stav                                     Ap seogi (ap sogi)
Jahaći stav                                         Joochoom seogi (čučum sogi)
Udarac pesnicom                              Jireugi (čirugi)
Udarac pesnicom iz garda               Bandae jireugi(banda čirugi)
(ista ruka,noga-iz kretanja)
Udarac pesnicom iz garda                Ap jireugi (ap čirugi)
(ista ruka,noga-iz kretanja)
udarac pesnicom iz garda                 Baro jireugi (baro čirugi)
(različita ruka, noga)
Udarac pesnicom u telo                    Mohmtong jireugi (momtong čirugi)
Udarac pesnicom u glavu                 Eolgool jireugi (olgul čirugi)
Udarac nogom                                    Chagi (čagi)
Prednji udarac nogom                       Ap chagi (ap čagi)
Dižući udarac nogom                         Naeryo chagi/apchaoligi (nerio čagi/apčaoligi)
Bočni udarac nogom(45º)                 Bandal chagi (bandal čagi)
Bočni udarac nogom(90º)                Yeup chagi (jop čagi)
Blok                                                      Makki (maki)
Donji blok podlakticom                      Arae makki (are maki)
Srednji blok podlakticom                   Mohmtong ahn makki (momtong an maki)
(spolja ka unutra)
Visoki blok podlakticom                     Eolgol makki (olgul maki)

vrh strane

                                                      8.–7. geup (kup)
Period treniranja: minimum 3 mjeseca od sticanja 8.geup-a (kupa), procjena trenera
Stečeni geup(kup)/pojas: 7. geup (kup) / žuti pojas sa zelenom trakom
Standard: učenik/ca mora prikazati većinu tehnika ispravno. Snaga nije presudna, ali je potrebno da blokovi i napadi budu precizni. Dozvoljeno je da ima nekoliko grešaka u ispravnosti, ali se u kasnijem radu na njih treba fokusirati radi njihovog otklanjanja.
Poomsea (forma): Tae Geuk 2.(Ea)Jang–”Radost”                                                             (i poznavanje prethodnih, moguća provjera)
Gibon Dongjak (osnovna tehnika):
STAVOVI
prethodni
BLOKOVI
prethodni +
bakkat  momtong  makki –  srednji blok podlakticom (iznutra ka spolja),
UDARCI RUKOM
prethodni
UDARCI NOGOM
prethodni +
yop chagi – bočni udarac (celokupni udarac),
naeryo anchagi (an apchaoligi) – dižući udarac nogom (spolja ka unutra),
bakkat naeryo chagi (apchaoligi) – dižući udarac nogom (iznutra ka spolja) ,
Kyorugi(sparing/borenje):
IL BO TAERYON (SPARING NA 1 KORAK)  – 3 akcije sa partnerom/kom                         (i poznavanje prethodnih, moguća provjera)
SPORTSKA BORBA – rad na kombinacijama i brzini/reakciji (i prethodni elementi). Lagani sparing sa kontaktom slabog i normalnog intenziteta.
Hosinsul(samoodbrana):
PADOVI  bočni pad i pad na ruke, procjena trenera                                                             (i poznavanje prethodnih padova)
HVATOVI 2. akcije hvata za zglob šake (ista,različita ruka), oslobađanje, bacanje, završnica
Taekwondo izrazi i teorija:
REČNIK
NAŠ JEZIK                                                  KOREANSKI JEZIK
Drugi/a                                                         Ea (ji)
srednji blok podlakticom                            Momhtong b(p)akkat makki
(iznutra ka spolja)                                       (momtong bakat maki)
dižući udarac nogom                                   Naeryo ahn chagi
(spolja ka unutra)                                        (nerio an čagi)
dižući udarac nogom                                   Naeryo bakkat chagi
(iznutra ka spolja)                                       (nerio bakat čagi)
                                                 O TAEKWONDO-u
– Naš Taekwondo Klub se zove ‘’Akademac’’;
– TK ‘’Akademac’’ je član Taekwondo Saveza Crne Gore (TKDSCG);
– Taekwondo Savez Crne Gore (TSCG) je član Svetske Taekwondo Federacije (WTF – World Taekwondo Federation);
– Taekwondo stil koji vježbamo u klubu je moodok kwan, zvanični stil WTF-a.

                                             vrh strane

                                                                7.–6. geup (kup)
Period treniranja: minimum 3 mjeseca od sticanja 7.geup-a (kupa), procjena trenera
Stečeni geup(kup)/pojas: 6. geup (kup) / zeleni pojas
Standard: učenik/ca mora prikazati tehniku ispravno uz izvesnu snagu i preciznost. Dozvoljeno je da ima nekoliko grešaka u ispravnosti, na koje se treba kasnije fokusirati radi njihovog otklanjanja.
Poomsea (forma): Tae Geuk 3.(Sam) Jang-’’vatra i sunce’’                                              (i poznavanje prethodnih, moguća provjera)
Gibon Dongjak (osnovna tehnika):
STAVOVI
prethodni +
dwit koobi – stav nazad (bazični oslonac na zadnjoj nozi).
BLOKOVI
prethodni +
(han)sonnal momtong (yop)makki -srednji blok bridom dlana(iznutra ka spolja),
UDARCI RUKOM
prethodni +
Sonnal bakkat chigi – udarac bridom dlana (iznutra ka spolja),
Sonnal mok chigi – udarac bridom dlana (spolja ka unutra),
UDARCI NOGOM
prethodni +
Mireo chagi – gurajući udarac nogom
Bakat bandal chagi – dupli bočni udarac pod uglom od 45º,
Dollyo chagi – udarac u glavu pod uglom od 90°
Dwit chagi – udarac pozadi (na 4 dela).
Bit chagi – povratni udarac nogom
Kyorugi(sparing/borenje):
IL BO TAERYON (SPARING NA 1 KORAK) – 3 akcije sa partnerom/kom                        (i poznavanje prethodnih, moguća provjera)
SAM BO TAERYON (SPARING NA 3 KORAKA) – 1 akcije sa partnerom/kom               (i poznavanje prethodnih, moguća provjera)
SPORTSKA BORBA – varijante napada i kontranapada,rad na taktici(i prethodni elementi). Sparing sa kontaktom normalnog intenziteta i korišćenjem zaštitne opreme.
Hosinsul(samoodbrana):
PADOVI – kolut-pad natrag, bočni pad , procjena trenera                                                    (i poznavanje prethodnih padova)
HVATOVI– 3.akcije hvat za zglob šake (ista,različita ruka), oslobađanje, bacanje, završnica                                                                                                                                          Kyepka (test snage):
rukom – bandaebaro jireugi (udarac pesnicom u predelu stomaka ili glave) ili
nogom – Yeop chagi / ap chagi
Učenik/ca uzrasta od 16godina, pa na više, razbijaju dasku debljine od 1,5cm
Taekwondo izrazi i teorija:
REČNIK
NAŠ JEZIK                                           KOREANSKI JEZIK
Šaka                                                        Son
Stav nazad                                             Dwit koobi (dvit kubi)
(oslonac na zadnjoj nozi)
Srednji blok bridom dlana                   (Han)Sohnnal momtong (yop) makki/
(iznutra ka spolja)                                 Sohnnal momtong bakkat makki
(sonal bakat momtong maki)
Udarac bridom dlana                            Sohnnal bakkat chigi
(iznutra ka spolja)                                 (sonal bakat čigi)
Udarac bridom dlana                            Sohnnal mok chigi
(spolja ka unutra)                                  (sonal mok čigi)
Povratni udarac nogom                         Bit chagi (bit čagi)
Gurajući udarac nogom                          Mireo chagi (miro čagi)
Dupli bočni udarac (45º)                       Bakat bandal chagi
Udarac u glavu (90°)                             Dollyo chagi (dolio čagi)
Bočni udarac nogom (-90°)                   Dwit chagi (dvit čagi)
O TAEKWONDO-u
principi taekwondo-a:
učtivost (Ye Ui),
poštenje (Yom-Chi),
istrajnost (Il Nae),
samokontrola (Guk Gi),
slobodni(nepokorivi) duh (Baekjul-Boolgool)

vrh strane

                                                  6. – 5. geup (kup)
Period treniranja: minimum 3 mjeseca od sticanja 6.geup-a (kupa), procjena trenera
Stečeni geup(kup)/pojas: 5. geup (kup) /  zeleni pojas sa plavom trakom
Standard: učenik/ca mora prikazati tehniku ispravno uz izvesnu snagu i preciznost. Dozvoljeno je da ima nekoliko grešaka u ispravnosti, na koje se treba kasnije fokusirati radi njihovog otklanjanja.
Poomsea (forma):Tae Geuk 4.(Sah) Jang–‘’Grmljavina’’ (i poznavanje prethodnih, moguća provjera)
Gibon Dongjak (osnovna tehnika):
STAVOVI
prethodni
BLOKOVI
prethodni +
Nullomakki –obarajući blok po sredini (spolja ka unutra),
(Han)Sonnal olgool makki – gornji blok bridom dlana(iznutra ka spolja),
UDARCI RUKOM
prethodni +
Pyonsonkkeut sewo jireugi – udarac probadajući u grudi prstima
Deungjumeok apchigi – udarac pesnicom u glavu(iznutra ka spolja,završni)
UDARCI NOGOM
prethodni +
Dwit chagi – udarac pozadi.
Nakka chagi – udarac ‘’kuka’’
Kyorugi(sparing/borenje):
IL BO TAERYON (SPARING NA 1 KORAK)  – 3 akcije sa partnerom/kom (i poznavanje prethodnih, moguća provjera)
SAM BO TAERYON (SPARING NA 3 KORAKA)  – 1 akcija sa partnerom/kom (i poznavanje prethodnih, moguća provjera)
SPORTSKA BORBA – varijante napada i kontranapada,rad na taktici (i prethodni elementi). Sparing sa kontaktom normalnog intenziteta.
Hosinsul(samoodbrana):
PADOVI –  padovi u skoku preko prepreke – unapred(i poznavanje prethodnih)
HVATOVI-3 akcije hvata za obe ruke, oslobađanje, bacanje, završnica  (i poznavanje prethodnih)
Kyepka (test snage):
rukom –  palkoop dollyo chigi (udarac laktom u predelu glave) ili prethodni  i
nogom – dwit chagi ili naeryo chagi
Učenik/ca uzrasta od 16godina, pa na više, razbijaju dasku debljine do 1,5cm
Taekwondo izrazi i teorija:
REČNIK
NAŠ JEZIK                                            KOREANSKI JEZIK
Udarac u glavu pod uglom od 90°       Dollyo chagi (dolio čagi)
Stav mirno                                              Moa seogi / Pyeonhi seogi
(moa sogi/ pjonhi sogi)
Paralelne noge stav (širina kukova)   Naranhi seogi (narani sogi)
Pesnica                                                    Joomeok (džumok)
Brid dlana                                                Sonnal
                                               O TAEKWONDO-u   
TaeKwonDo zakletva:
Svečano se zaklinjem da ću:
– se uvek pridržavati taekwondo principa : biti skroman, biti ljubazan i poštovati sve članove kluba, kao i osobe van njega,
– borilačku vještinu koju učim koristiću samo u nužnoj samoodbrani ili da zaštitim slabije.

vrh strane

                                                      5.–4. geup (kup)
Period treniranja: minimum 3 mjeseca od sticanja 5.geup-a (kupa), procjena trenera
Stečeni geup(kup)/pojas: 4. geup (kup) /plavi pojas
Standard:učenik/ca mora prikazati snagu, preciznost, balans i skladnost (”tok”) pokreta. Ne smeju postojati greške u radu ili ukoliko postoje, su zanemarljive. Slobodni sparing mora biti izvođen uz balansiranu i kontrolisanu tehniku.
Poomsea (forma):Tae Geuk5.(Oh)Jang–‘’Vjetar’’ (i poznavanje prethodnih, moguća provjera)
Gibon Dongjak (osnovna tehnika):
STAVOVI
prethodni +
Appkoa seogi – stav napred sa ukrštenim nogama
BLOKOVI
prethodni
UDARCI RUKOM
prethodni +
Palkoop chigi – udarac laktom
Mee joomeok chigi – udarac pesnicom kao čekićem
UDARCI NOGOM
prethodni +
Momdollyo chagi – udarac nogom u skoku pod uglom od 180º
Twio apchagi – prednji udarac nogom u skoku
Kyorugi(sparing/borenje):
IL BO TAERYON (SPARING NA 1 KORAK) – 3 akcije sa partnerom/kom (i poznavanje prethodnih, moguća provjera)
SAM BO TAERYON (SPARING NA 3 KORAKA) – 1 akcija sa partnerom/kom (i poznavanje prethodnih, moguća provjera)
SPORTSKA BORBA – varijante napada i kontranapada,rad na taktici (i prethodni elementi). Sparing sa kontaktom normalnog intenziteta.
REALNA BORBA – elementi borbe u parteru. Lagani sparing slabijeg intenziteta.
Hosinsul(samoodbrana):
PADOVI – pad na ruke (i poznavanje prethodnih)
HVATOVI – 3 akcije hvata za rame (od napred) i za grudi, oslobađanje, bacanje, završnica (i poznavanje prethodnih)
Kyepka (test snage):
rukom –   prethodni ili Sonnal mok chigi – udarac bridom dlana (spolja ka unutra) i
nogom – dwit chagi ili twio apchagi
Učenik/ca uzrasta od 16godina, pa na više, razbijaju dasku debljine do 1,5cm
Taekwondo izrazi i teorija:
REČNIK
NAŠ JEZIK                                    KOREANSKI JEZIK
Udarac pesnicom                           Jireugi (čirugi)
Nožni udarac pozadi                      Dwit chagi
Probosti                                          Chireugi (čireugi)
Dižući udarac nogom                    Naryo chagi (nerio čagi)
Probadajući udarac                      Chigi (čigi)
Lakat                                              Palkoop (palkup)
Podlaktica                                      Palmok (palmok)
Dlan                                                Batang son

vrh strane

                                                           4.–3. geup (kup)
Period treniranja:minimum 3 mjeseca od sticanja 4.geup-a(kupa), procjena trenera
Stečeni geup(kup)/pojas: 3. geup(kup) /plavi pojas sa crvenom trakom
Standard:učenik/ca mora prikazati snagu, preciznost, balans i skladnost (”tok”) pokreta. Ne smeju postojati greške u radu ili ukoliko postoje, su zanemarljive. Slobodni sparing mora biti izvođen uz dobru kontrolu balansa u sparingu. Sparing mora biti dinamičan, uz dobru kontrolu i raznovrsniju kombinaciju tehnika.
Poomsea (forma):TaeGeuk6.(Yook)Jang –‘’Voda’’(i poznavanje prethodnih, moguća provjera)
Gibon Dongjak (osnovna tehnika):
STAVOVI
prethodni +
Pyeon seogi – pripremni stav
BLOKOVI
prethodni +
Bakkat palmok olgul bakkat makki–srednji blok od udarca u glavu(iznutra ka spolja)
UDARCI RUKOM
prethodni +
Deung joomeok chigi – udarac spoljnim delom pesnice
UDARCI NOGOM
svi prethodni +
Dwi dollyo chagi – kružni udarac nogom pod uglom od 360º
Twio dollyo chagi – udarac nogom u skoku u glavu pod uglom od 90º
Twio yop chagi – bočni udarac nogom u skoku
Kyorugi(sparing/borenje):
IL BO TAERYON (SPARING NA 1 KORAK) – 3 akcije sa partnerom/kom (i poznavanje prethodnih, moguća provjera)
SAM BO TAERYON (SPARING NA 3 KORAKA) – 1 akcija sa partnerom/kom (i poznavanje prethodnih, moguća provjera)
SPORTSKA BORBA –  varijante napada i kontranapada, rad na taktici (i prethodni elementi). Sparing sa kontaktom normalnog intenziteta.
REALNA BORBA – primena ručne i nožne tehnike sa bacanjima i elementima borbe u parteru. Lagani sparing slabijeg intenziteta.
Hosinsul(samoodbrana):
PADOVI – svi prethodni
HVATOVI – 3 akcije hvata za rame (otpozadi), oslobađanje, bacanje, završnica (i poznavanje prethodnih)
Kyepka (test snage):
rukom –   prethodni i
nogom – dollyo chagi ili twio yop chagi
Učenik/ca uzrasta od 16godina, pa na više, razbijaju dasku debljine do 1,5cm
Taekwondo izrazi i teorija:
REČNIK
NAŠ JEZIK                                                        KOREANSKI JEZIK
Udarac spoljnim delom pesnice                       Deung joomeok
(iznutra ka spolja)                                             (deng jumok)
Pesnica kao čekić                                               Mee joomeok
Gurajući udarac nogom                                    Miro chagi
Kružni udarac nogom                                       Dwi dollyo chagi
Udarac spoljnim delom dlana                          Sonnal deung
Stav sa ukrštenim nogama                              Koa seogi
Udarac pesnicom sa strane                             Yeop jireugi
Udarac pesnicom pod uglom (kroše)             Dollyo jireugi

vrh strane

                                                  3. – 2. geup (kup)
Period treniranja:minimum 3 mjeseca od sticanja 3.geup-a(kupa), procjena trenera
Stečeni geup(kup)/pojas: 2. geup (kup) /  crveni pojas
Standard: učenik/ca mora prikazati visok nivo snage, preciznosti, balansa i skladnosti (”toka”) pokreta. Ne smeju postojati bitnije greške u radu. Sparing mora pokazati da učenik/ca poseduje samopouzdanje, da je kompetentan i da je kontrolisani borac/kinja. Učenik/ca koji/a ne vodi računa o svom/joj partneru/ki tokom sparinga ili izvođenja samoodbrane, neće položiti za ovaj nivo (pojas/kup).
Poomsea (forma):TaeGeuk7.(Chil)Jang–‘’Planina’’(i poznavanje prethodnih, moguća provjera)
Gibon Dongjak (osnovna tehnika):
STAVOVI
prethodni +
Beom seogi – mačiji (tigrov) stav
BLOKOVI
prethodni +
Batangson makki – blok bridom dlana
Sonnal arae makki – donji blok bridom dlana
Gawe makki – jednom rukom donji blok, drugom srednji blok – telo ka napred
Geodeureo makki – podržani (obezbeđeni) blok
Eotgeureo makki – blok ukrštenim rukama
Hechyo makki – blok/hvat sa obe ruke za ramena
UDARCI RUKOM
prethodni +
Teengeo chigi – udarac pesnicom iznutra ka spolja (podržana ruka)
Deung joomeok chigi – udarac spoljnim delom pesnice
Jeochyo jireugi – udarac sa obe pesnice telo
UDARCI NOGOM
prethodni +
Mooreup chigi – udarac kolenom
Pyojeok chagi – udarac nogom  po licu, spolja ka unutra
Twio dwit chagi – udarac nogom u skoku pozadi
Twio naeryo chagi – dižući udarac nogom u skoku
Kyorugi(sparing/borenje):
IL BO TAERYON (SPARING NA 1 KORAK) – 3 akcije sa partnerom/kom (i poznavanje prethodnih, moguća provjera)
SAM BO TAERYON (SPARING NA 3 KORAKA) – 2 akcije sa partnerom/kom (i poznavanje prethodnih, moguća provjera)
SPORTSKA BORBA –  varijante napada i kontranapada, rad na taktici (i prethodni elementi). Sparing sa kontaktom normalnog intenziteta.
REALNA BORBA – primena ručne i nožne tehnike sa hvatovima i bacanjima i elementima borbe u parteru (primena svega do sada naučenog). Lagani sparing slabijeg intenziteta.
Hosinsul(samoodbrana):
PADOVI – svi prethodni
HVATOVI – hvat za grudi, hvat za pojas, „španska kragna”, hvat za kosu (i poznavanje prethodnih hvatova)
Kyepka (test snage):
rukom –   prethodni i
nogom – twio naeryo chagi ili twio dwit chagi
Učenik/ca uzrasta od 16godina, pa na više, razbijaju dasku debljine do 1,5cm
Taekwondo izrazi i teorija:
REČNIK
NAŠ JEZIK                                                        KOREANSKI JEZIK
Tigrov (mačiji) stav                                          Beom seogi (bum sogi)
Ukrštajući udarac nogom                                Biteureo chagi (bituro čagi)
Podržani (obezbeđeni) blok                            Geodeureo makki (gul dro maki)
Blok ukrštenim rukama                                  Eotgeureo makki (ut gul maki)
Udarajući dio stopala ispod prstiju                 Apchook (apčuk)
Dio stopala koji čini nož pri udarcu                 Balnal

vrh strane

                                                           2. – 1. geup (kup)
Period treniranja: minimum 6 mjeseci od sticanja 2.geup-a(kupa), procjena trenera
Stečeni geup(kup)/pojas:1. geup /  crveni pojas sa crnom trakom

Standard:učenik/ca mora prikazati visok nivo kompetentnosti u svim oblastima. Tehniku mora izvoditi dobro, uz visok nivo samopouzdanja, snažno i usmereno (na ovom nivou učenik/ca nije dovoljno da poznaje pokrete, već ih mora kvalitetno izvoditi). Sparing mora pokazati da učenik/ca poseduje samopouzdanje, da je kompetentan i da je kontrolisani borac/kinja. Učenik/ca koji/a ne vodi računa o svom/joj partneru/ki tokom sparinga ili izvođenja samoodbrane, neće položiti za ovaj nivo (pojas/kup).

Poomsea (forma):Tae Geuk 8.(Pal)Jang –‘’Zemlja’’(i poznavanje prethodnih, moguća provjera)
Gibon Dongjak (osnovna tehnika):
STAVOVI
prethodni +
Hakdari seogi – ždralov “kran” stav (jedna noga je podignuta),
Ogeum seogi –  drugi ždralov “kran” stav(jedna noga je podignuta i stopalo se oslanja na unutrašnji dio koljena),
BLOKOVI
prethodni +
Oesanteul makki – jednom rukom donji, a drugom srednji blok – telo na stranu
UDARCI RUKOM
prethodni +
Dangyo teok jireugi – udarac pesnicom u bradu (kroše) preko ruke
UDARCI NOGOM
prethodni
Kyorugi(sparing/borenje):                                                                                                    IL BO TAERYON (SPARING NA 1 KORAK) – 3 akcije sa partnerom/kom (i poznavanje prethodnih, moguća provjera)                                                                                                   SAM BO TAERYON (SPARING NA 3 KORAKA) – 3 akcija sa partnerom/kom (i poznavanje prethodnih, moguća provjera)                                                                             SPORTSKA BORBA –  varijante napada i kontranapada, rad na taktici (i prethodni elementi). Sparing sa kontaktom normalnog intenziteta. Sparing sa dvojicom napadača.                                                                                                                                         REALNA BORBA – primena ručne i nožne tehnike sa hvatovima i bacanjima i elementima borbe u parteru (primena svega do sada naučenog). Lagani sparing normalnog intenziteta.                                                                                                           Hosinsul (samoodbrana):
PADOVI   svi prethodni
HVATOVI odbrana od napada prilagođenim (stolica, palica, boca) i hladnim oružjem (nož) (i poznavanje prethodnih hvatova)                                                                                    Kyepka (test snage):
rukom –   prethodni i
nogom –  dwi dollyo chagi
Učenik/ca uzrasta od 16godina, pa na više, razbijaju dasku debljine do 1,5cm
Taekwondo izrazi i teorija:
REČNIK
NAŠ JEZIK                                                                            KOREANSKI JEZIK
Ždralov (kran) stav                                                              Haktari seogi (haktari sogi)
Jednom rukom donji blok,drugom srednji blok               Gawe makki (gave maki)
– telo ka napred
Prednji udarac nogom u skoku                                          Twio apchagi (tvio apčagi)
Udarac nogom u skoku u glavu pod uglom od 90º         Twio dollyo chagi (tvio dolio čagi)
Bočni udarac nogom u skoku                                              Twio yop chagi (tvio jop čagi)

vrh strane

Share on Facebook