Plan aktivnosti Kluba

Planom aktivnosti Kluba predviđene su sve aktivnosti koje Klub namjerava da realizuje na godišnjem nivou.
Uprava Kluba na početku kalendarske godine usvaja Plan aktivnosti u okviru kojeg su predviđene sve aktivnosti, uključujući i takmičenja na kojima će Klub nastupiti, a zatim na osnovu Plana aktivnosti usvaja i Kalendar takmičenja.
Plan aktivnosti, kao i Kalendar takmičenja je okviran i podložan izmjenama.

2019

vrh strane

2018

vrh strane

2017

vrh strane

2016

kalendar takmicenja 2016

vrh strane

2015.

kalendar takmicenja u 2015vrh strane

2014.

kalendar aktivnosti u 2014

vrh strane

2013.

vrh strane

2012.

vrh strane

2011.

vrh strane

Share on Facebook