o nama

Taekwondo Klub „Akademac“ (u daljem tekstu Klub) je osnovan marta 2009.godine. Osnovali su ga dvojice zaljubljenika u taekwondo, Zoran Nedić (crni pojas 4.DAN Kukkiwon) i Mladen Prijović (crni pojas 1.DAN Kukkiwon). Klub je započeo sa radom iste godine u aprilu, kada je postao i član Taekwondo Saveza Crne Gore (TKDSCG).

Na osnovu svog pristupa taekwondo-u, Klub se može definisati kao tradicionalno/sportski tip kluba. Odnosno, u Klubu se podjednaka pažnja poklanja vježbanju svih aspekata koji čine borilačku vještinu Taekwondo, shodno pojasu (zvanju) koji posjeduju naši/e članovi/ce, kao i njenog sportskog dijela, sportski taekwondo, i za sada smo jedini Taekwondo Klub sa takvim modelom rada u Podgorici.
Klub se takmiči u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog (TKDSCG) i međunarodnog sportskog saveza (WT) i istima možete pristupiti na slijedećom linku.

Polaganje za učeničke pojaseve (GEUP zvanja) organizuje se na nivou TKDSCG-a dva puta godišnje po jasno definisanom Programu polaganja.
Polaganja za majstorske (crne) pojaseve (POOM/DAN zvanja) odvija se na Internacionalnim seminarima koji se organizuju jednom godišnje od strane TKDSCG-a, pod pokroviteljstvom Kukkiwon-a (World Taekwondo Headquarters). Ono što je karakteristično za Taekwondo, i što je razlikuje od drugih borilačkih vještina, je da se za majstorske (crne) pojaseve polaže samo pred međunarodnom Ispitnom Komisijom odrijeđenom od strane Kukkiwon-a gdje je nacionalni savez samo organizator internacionalnog seminara za polaganje. Takođe, svi crni pojasevi se moraju nalaziti u Kukkiwon bazi podataka. Drugim riječima, ukoliko se crni pojas ne nalazi u Kukkiwon bazi on praktično i ne postoji.

U pogledu sportskog taekwondo-a, Klub se aktivno bavi i takmiči u obije sportske discipline Taekwondo-a, sportskoj borbi (kyorugi) i izvođenju formi (poomsae) . To nas takođe izdvaja od drugih, jer smo i u tom pogledu za sada jedini Klub u Podgorici koji se takmiči i u svojim redovima ima reprezentativce/ke Crne Gore u obije sportske discipline Taekwondo-a (u dijelu sportski rezultati kluba prikazani su naši dosadašnji rezultati u tom segmentu rada kluba).

Trenerski tim Kluba čine 3 trener/ice i 2 pomoćne trenerice (Asistentice trenera/ice), koji svi/e posjeduju Kukkiwon majstorske (crne) pojaseve (POOM/DAN zvanja).

Untitled

Ciljevi osnivanja Taekwondo Kluba ”Akademac”
• edukacija djece, omladine i odraslih borilačkom vještinom taekwondo;
• razvijanje taekwondo-a, kroz okupljanje djece, omladine i odraslih, zainteresovanih da vježbaju taekwondo, kao borilačku vještinu i/ili da se takmiče u njenom sportskom dijelu;
• da putem vježbanja i takmičenja doprinosi omasovljavanju, razvoju i unaprjeđenja taekwondo-a;
• da učestvuje na takmičenjima koja organizuju nadležni taekwondo savezi i organizacije;
• da sarađuje sa školama, fakultetima, preduzećima i drugim organizacijama u cilju redovnog školovanja i osposobljavanja svojih članova;
• da radi na propagandi i popularizaciji taekwondo-a;
• da sarađuje sa drugim taekwondo klubovima i ostalim sportskim organizacijama;
• da u cilju učešća na sportskim takmičenjima i organizovanja sportskih priredbi i takmičenja, stvara i unaprjeđuje materijalne, kadrovske, organizacione, stručne i druge uslove za svoj rad.

Koncepcija treninga
U skladu sa pristupom taekwondo-u, kreirana je tako da se vježbaju svi elementi taekwondo-a:
• Bazične tehnike – stavovi, ručni i nožni udarci i blokovi;
• Kyorugi (borba)-borba na 1 korak (Il Su Sik), borba na 3 koraka (Sam Su Sik), sportska       borba (po pravilima WTF-a), slobodna borba (totalni/realni sparing);
• Ho Sin Sool (samoodbrana);
• Poomsea (forme).

Takođe, u Klubu se trudimo da pored praktičnog dijela vještine, članove/ce edukujemo i u ostalim, teorijskim, djelovima borilačke vještine taekwondo, filozofiji i moralnim principima, kao i o zemlji porijekla naše vještine, Koreji.
Drugim riječima, u Klubu smatramo da borilačku vještinu, posebno jednu vrlo kompleksnu kao što je taekwondo, treba sagledati iz svih aspekata i bavljenje njom shvatiti kao vid cjeloživotnog učenja i napredovanja, jer krajnji cilj bavljenja borilačkim vještinama je formiranje snažnih ličnosti koje će biti korisni članovi/ce društva.

Treninzi se odvijaju u skladu sa Pravilnikom rada Kluba.

Treninzi su definisani vremenskim i sadržajnim programom treninga, koji zavise od psihofizičkih mogućnosti i nivoa znanja vježbača/ica, a u skladu sa standardima znanja. Zbog toga su naši članovi/ce podijeljeni u Grupe, prije svega shodno godištu, a zatim i nivou znanja koji posjeduju.
Standardi znanja predstavljaju nivo potrebnog vladanja vještinom i mjere se učeničkim/majstorskim pojasevima.

Share on Facebook