Category Archives: knjige

Preporučujemo knjigu – Psihološke osnove treniranja mladih sportista

Vrlo zanimljiva, stručno obrađena tematika psihološkog dijela rada sa mladim sportistima. Knjiga je najviše fokusirana na rad sa mladim sportistima u kolektivnim sportistima ali su određeni njeni djelovi vrlo lako primjenljivi i na treniranje jedne borilačke vještine kao što je … Continue reading

Share on Facebook
Posted in knjige | Leave a comment

Preporučujemo knjigu – The Martial Artist’s Book of Yoga

”The Martial Artist’s Book of Yoga” (2005, Berkeley, USA), autorke Lily Chou, koator/ka Norman Link i Kathe Rothacher. ”The Martial Artist’s Book of Yoga” je izvanredno štivo o kompatibilnosti Yoge i borilačkih vještina. U njoj su prezentirane Yoga asane čijim … Continue reading

Share on Facebook
Posted in knjige | Leave a comment

Preporučujemo knjigu – Borilačke veštine Anatomija

“Borilačke veštine Anatomija” je u SAD-u izdata 2011.godine, a kod nas je prevedena i objavljena ove 2016.godine. “Borilačke veštine Anatomija” se može posmatrati i kao udžbenik, pošto se autori, Norman Link i Lily Chou, dugi niz godina bave borilačkim vještinama. … Continue reading

Share on Facebook
Posted in knjige | Leave a comment

Preporučujemo knjigu – Priručnik za roditelje mladih sportista

U skladu sa ciljevima kluba, proklamovanim pri osnivanju, da konstantno unapređujemo svoj rad sa članovima/cama kluba, a imajući u vidu da većinu čine djeca, svim zainteresovanima, prije svega roditeljima malih sportista/kinja, predlažemo da pročitaju publikaciju “Priručnik za roditelje mladih sportista”. … Continue reading

Share on Facebook
Posted in edukacija, knjige | Leave a comment

Preporučujemo knjigu – Taekwondo Grappling Techniques, Tony Kemerly & Steve Snyder

U knjizi “Taekwondo Grappling Techniques” autor na jedan novi, intuitivan način objašnjava primjenu prvenstveno bazične taekwondo tehnike , uglavnom postojećih taekwondo blokova, u kombinaciji sa tehnikama bacanja i borbe u parteru. Primarna funkcija blokova, kao što i sam naziv kaže, … Continue reading

Share on Facebook
Posted in knjige | 1 Comment

Preporučujemo knjigu – Taekwondo A Path to Excellence, Doug Cook

  “Taekwondo, put ka savršenstvu” je posvećena TaeKwonDoo-u iz jednog drugačijeg ugla u odnosu na druge knjige koje su mu posvećene. Knjiga nas upućuje na razmišljanje o TaeKwonDo-u, šta ga definiše i konstituiše kao vještinu. Takođe, veliki dio knjige je … Continue reading

Share on Facebook
Posted in knjige | Leave a comment