Taekwondo Klub AKADEMAC vrši upis novih članova/ca

DOBRODOŠLI

GRUPE, DANI I TERMINI :

 • TAEKWONDO ŠKOLICA (uzrast 4-6 god.):
  utorak i petak – 18-19h
 • MLAĐI PIONIRI/KE (uzrast 7-9god.),
  STARIJI PIONIRI/KE (uzrast 10-11god.):
  ponedeljak, utorak, četvrtak – 18-19h
 • KADETI/KE(uzrast 12-14god.),
  JUNIORI/KE(uzrast 15-17god.),
  SENIORI/KE(uzrast 18 i više)
  ponedeljak, utorak, četvrtak –19-20h
 • REKREATIVNA GRUPA:
  ponedeljak, utorak, četvrtak – 18 -19h

MJESTO: 
Sala OŠ “Savo Pejanović”, Podgorica

KONTAKTIRAJTE NAS I SAZNAJTE VIŠE:
tel. 067/466-392,
e-mail: tkakademac@gmail.com
facebook stranica: Taekwondo Klub Akademac
instagram profil: tkd_akademac

 

Share on Facebook
Posted in klupska dešavanja | Leave a comment

Plan i realizacija aktivnosti Akademca u periodu maj-avgust 2020

Sa poboljšanjem epidimiološke situacije u Crnoj Gori, Akademac je, u skladu sa preporukama nadležnih institucija, sa treninzima u svojoj sali započeo 18.maja, u Fazi B popuštanja mjera u oblasti sporta.

U skladu sa smjernicama Ministarstva sporta za Fazu B (15.05-01.06), Akademac je tada propisao način realizacije treninga u ovoj fazi i to:
– na treninge članovi/ce Akademca su dolazili u opremi za vježbanje (donji dio dobook-a i gore majica kratkih rukava),
– roditelji su djecu iz mlađih grupa Akademca dovodili na trening i nakon održavanja istog odvodili uz što kraće zadržavanje. Treninzi su se odvijali bez prisustva publike,
– po ulasku i izlasku u/iz sale obavezna je bila dezinfekcija ruku. Sredstva za dezinfekciju nalaze se na istaknutom mjestu u sali,
– članovi/ce Akademca bili su podijeljeni u grupe i svaka je imala svog zasebnog trenera/icu, što je i inače bila i ostala naša praksa u radu,
– sportski rekviziti Akademca koji se koriste na treningu biće dezinfikovani prije i nakon treninga.

U narednoj fazi, koja je započela 2.juna, Akademac je nastavio sa održavanjem treninga uz pridržavanje preporuka nadležnih u tom periodu, a sve u cilju zaštite zdravlja naših članova/ca.

Treninge u sali Akademac će održavati do kraja juna 2020, za kada je zakazano (u subotu 27.juna) ljetnje polaganje za učeničke pojaseve.

Do kraja juna predviđeno je i učešće naše kadetkinje Jovane Laković na Online KWON Open Tournament – Color Belts gdje joj želimo puno uspjeha.

U julu, već tradicionalno, četvrtu godinu za redom, prelazimo na trim stazu u Tološkoj šumi gdje su u planu kondicioni treninzi i to u periodu 01.07. – 15.08.

Po održavanju kondicionih treninga, u salu se vraćamo 15.avgusta kada su u planu tehničke pripreme za nastavak takmičarske sezone u 2020.godini.
Tehničke pripreme će se održavati treću godinu za redom za naše takmičare/ke u obije sportske discipline taekwondo-a, tehničkoj disciplini Izvođenje formi (poomsae) i sportskoj/olimpijskoj borbi (kyorugi).
Pripreme su u planu da budu realizovane do 1.septembra, kada počinjemo sa redovnim treninzima za sve grupe Akademca.

Vaš AKADEMAC

Share on Facebook
Posted in klupska dešavanja | Leave a comment

Treniranje u vrijeme izolacije

Novonastala situacija sa pandemijom virusa Covid -19 negativno se odrazila na sve segmente naših života, pa tako i na bavljenje taekwondo-om.

Taekwondo je borilačka vještina koja se sastoji iz toliko isprepletenih segmenata povezanih nitima koje postaju vidljive, i iznad svega jasnije, dugotrajnim vježbanjem, razmišljanjem i izučavanjem.
I kao takva, može se podjednako usavršavati njeno poznavanje uvježbavanjem zahtjevnih udaraca, kombinacija ručne i nožne tehnike, poluga i/ili samo sjedenjem i razmišljanjem.

Karakteristika taekwondo-a, kao borilačke vještine, je da svi koji su u njemu, čak i oni/e koji se žele baviti npr. samo njenim sportskim dijelom, moraju se, u manjoj ili većoj mjeri, u nekom trenutku baviti i elementima koji im možda nisu u fokusu interesovanja. Pokazatelj toga je da svaki vrhunski takmičar/ka u jednoj od dvije sportske discipline taekwondo-a mora posjedovati crni pojas kao preduslov da bi učestvovali u najjačim klasama na turnirima.
Druga karakteristika je da kompleksnost borilačke vještine pruža mogućnost osobama koje se njom bave različite ciljeve, tako da je za jedne cilj pobjedničko postolje, za druge dostizanje znanja za majstoski pojas, trećima da se samo osjećaju dobro dok se njom bave.

Samim tim, struktura osoba koje se bave taekwondo-om je vrlo širokog spektra a ono što je zajedničko svima je da su svi pogođeni nemogućnošću da se trenutno u potpunosti bave onim što vole.
Tu širinu, koju svi koji se bavimo taekwondo-om volimo, ograničena nam je u vrijeme izolacije na prostor koji nam je na raspolaganju u našem domu.

Posebno je ugrožen njen sportski dio, sportska/olimpijska borba (kyorugi) i tehnička disciplina Izvođenje formi (poomsae).
Sportski dio obuhvata čitav niz aktivnosti, počevši od planiranja i organizacije trenažnog procesa, samog trenažnog procesa do nastupa na takmičenjima, koje su zbog novonastale situacije djelimično ili u potpunosti obustavljene.
Na trenerima i sportistima, kao najneposrednijim učesnicima, je i najveći pritisak kako da iz cjelokupne situacije izađu sa što manje posljedica.

Naglasio bih da ovim mišljenjem ne želim da povrijedim osjećanja i onih koje sportski dio taekwondo-a ne zanima, jer kao trener prema svakom/oj članu/ici Akademca imam podjednaki pristup u skladu sa ciljevima koji su pred njima u njihovom putu kroz taekwondo.
Zbog toga ću u narednim redovima pokušati ponuditi neka rješenja kojima bih obuhvatio što više od tog širokog spektra osoba koje se bave taekwondo-om i kako to možda mogu nastaviti, u većoj ili manjoj mjeri u novonastaloj situaciji, bazirano na iskustvu u nedjeljama izolacije koje su za nama.

Struktura članstva 

Da bi se uspješno postavio Plan i program treniranja u uslovima izolacije neophodno je najpre dobro poznavati članstvo u klubu za koje se kreira.

Članstvo Akademca bi, za potrebe uspješnog postavljanja i realizacije Plana i programa, bilo najbolje podijeliti u slijedeće grupe:
1. dječija
– djeca iz Akademčevih grupa Taekwondo Školica (uzrast 4 do 6 godina), mlađi i stariji pioniri/ke (uzrast 7-9 i 10-11 godina). Dio ove grupe, djeca koja su sa dužim periodom treniranja iza sebe, aktivno se već takmiče, i/ili imaju viši pojas mogu vježbati i pojedine elemente predviđene za sportsku grupu, naravno u skladu sa svojim uzrastom;
2. sportska
– djeca i mladi iz Akademčevih grupa kadetska (uzrast 12-14 godina), juniorska (uzrast 15-17 godina) i seniorska (uzrast iznad 18 godina). Za njih je potrebno kreirati Plan i program najjačeg intenziteta i obima, naravno u skladu sa mogućnostima koje su nam na raspolaganju u periodu izolacije;
3. rekreativna
– članovi naše Rekreativne grupe  kao i ostali članovi koji bi po uzrastu ali i svom interesovanju mogli svrstati u ovu grupu.

Kako sačuvati zdravlje u doba pandemije?

Prvo, i što je svakako najbitnije, je sačuvati zdravlje.

Ono što je evidentno, nakon vremena koje je za nama u kojem se virus Covid-19 raširio planetom i uticao na svaki segment naših života, da uspjeh u borbi sa infekcijom svakog pojedinca zavisi od njegovog imunog sistema.
Ljudi koji se bave sportom, posebno aktivni sportisti, su osobe sa specifičnim životnim navikama, koji redovno treniraju, u najboljem životnom dobu i opšte je mišljenje, najviše u dijelu laičke javnosti, da su sportisti zdravi ljudi i samim tim sa dobrim imunim sistemom.

Sa jedne strane, to i jeste logično razmišljanje, ali, da li je to zaista tako?

Nepredvidljivost virusa Covid-19, i koje poslijedice može ostaviti na ljudski organizam, je još uvijek velika nepoznanica za medicinsku stručnu javnost i prve studije na ovu temu možemo očekivati tek u periodu koji je pred nama.
Za sada se možemo oslanjati samo na medicinske naučne studije, sa sličnom tematikom, iz ranijeg perioda.
Jedna takva studija odnosi se na Epidemiju gripa u Hong Kongu 1998.godine. Studijom je pokazano da osobe koje se nijesu bavile fizičkim aktivnostima uopšte ili jesu u većem obimu (trenirali više od pet puta nedjeljno) su sa većim rizikom da stradaju u epidemiji, u odnosu na osobe koje se umjerenije bave fizičkom aktivnošću (treniraju do 3 puta nedjeljno).

Zbog toga je možda najbolje rješenje, iz ugla čuvanja fizičkog zdravlja sportista, da u periodu pandemije treneri preporuče i/ili kreiraju treninge sportistima manjeg intenziteta i manjeg obima, koje će ovi realizovati redovno tačno definisanim danima.

Ne manji značaj, pored fizičkog, a možda i veći u doba pandemije, je sačuvati psihičko zdravlje sportiste. Sportisti, posebno oni vrhunski, imaju planove, obaveze i ciljeve koji su se sa pandemijom dosta poremetili i ne znaju kada će, kako i da li će se uopšte i realizovati.
Sportski psiholozi preporučuju razna rješenja i psihološke treninge i metode sportistima kako da na najbezbolniji način prebrode novonastalu situaciju. Jedna od njih je svakako vizuelizacija.

Ok. Ovo se može odnositi na sportiste koji se u taekwondo-u takmiče u najjačim klasama u najjačim uzrastnim kategorijama, starijim juniorskim i seniorskim. Ali, šta je sa ostalima?
U svakom taekwondo klubu , pa i u Akademcu imamo i takmičare/ke u slabijim klasama i u mlađim uzrastnim kategorijama, pionirskoj i kadetskoj.
Specifičnost Akademca je i naša rekreativna grupa za osobe koje se žele baviti borilačkom vještinom a ne takmičenjima, kao i taekwondo školica za djecu uzrasta do 6 godina. Imajući to u vidu prilikom kreiranja Plana i programa potrebno je oslanjati se na već ranije struktuiranje članstva na osnovu uzrasta.

Svi članovi/ce kluba bi trebalo nastaviti sa vježbanjem u periodu izolacije jer na taj način povećavaju spremnost svog imunog sistema na borbu sa virusom, samo je pitanje u kojoj mjeri.

Prva preporuka za sve njih je da redovno vježbaju, poželjno zbog već usvojene rutine na treninzima, danima i u terminima kada su bili treninzi u našoj sali, sa različitim (nižim) intenzitetom u odnosu na sportiste koji su u najjačim kategorijama. Naglasio bih da pri intenzitetu treninga ne dovode svoj organizam do nivoa iscrpljenosti već vježbaju do trenutka kada im to prija. Kada su u pitanju djeca, na roditeljima je da odrede granicu jer oni najbolje i poznaju svoju djecu.
Druga je da pri treniranju budu svjesni prostora koji im je na raspolaganju jer je to najveći ograničavajući faktor za izvođenje treninga doma.

Trenažni proces u doba pandemije

Imajući u vidu primarni cilj da sačuvamo svoje fizičko i psihičko zdravlje, kao i svojih članova/ca, može se postaviti Plan i program treninga u toku pandemije.
Isti bi zavisio od više faktora od kojih je jedan od najvećih, uslovi u kojima se može realizovati. Tu treba imati u vidu ne samo prostor, već i kako je isti opremljen.

Vrsta sporta je naredni značajniji faktor koji će uticati na Plan i program treninga u toku pandemije. Ovdje je bitno naglasiti i da li je u pitanju kolektivni ili individualni sport. Jer, u slučaju kolektivnog sporta dodatni problem predstavlja rutina redovnog trenažnog procesa ali i nastupa na takmičenjima koja zahtjeva veliku usklađenost i sinhronizaciju grupe, što je u periodu izolacije i socijalne distance neostvarivo.

Sportski dio taekwondo-a, odnosno njegove dvije sportske discipline, mogu se podvesti pod individualne sportove. Ovdje je bitno naglasiti da u tehničkoj disciplini Izvođenja formi (poomsae) imaju određene grupne kategorije, kao i da u sportskoj/olimpijskoj borbi (kyorugi) postoje pokušaji promovisanja i timskih takmičenja, tako da se sportski dio taekwondo-a može djelimično podvesti i pod kolektivni sport.

Taekwondo kao borilačke vještine jeste individualna aktivnost ali sa jakim osjećajem za kolektiv tako da se često ističe načelo “Taekwondo porodica” kojeg se u Akademcu trudimo pridržavati u što većoj mjeri.

Zatim, Plan takmičenja, odnosno takmičarske sezone, koja je ili prekinuta na samom početku ili nije ni započeta.

U svakom slučaju, najpovoljnije rješenje bi bilo kreirati opšti i djetaljniji Plan i program treninga.

Opšti Plan i program bi obuhvatao slijedeće elemente:
– Kreiranje ciljeva i zadataka po nedjeljama koje članovi/ce kluba, prijethodno svrstane u grupe, treba ostvariti;
– Analiza ostvarenja ciljeva i zadataka na kraju nedjelje;
– Kreiranje ciljeva i zadataka za naredni period (na nedjeljnom nivou) na osnovu analiziranih ostvarenja;
– Evaluacija i Izvještavanje na nedjeljnom nivou.

Djetaljni Plan i program bi obuhvatao slijedeće elemente:
– Kreiranje treninga na dnevnom nivou na osnovu nedjeljnih ciljeva i zadataka;
– Analiza ostvarenja ciljeva i zadataka koje je realizovao sportista na dnevnom nivou;
– Kreiranje ciljeva i zadataka za naredni period (na dnevnom nivou) na osnovu analiziranih ostvarenja;

Tabela 1 – Program treninga Akademca za dvije nedjelje u kućnim uslovima

Priprema za dan posle

I pandemiji mora u jednom trenutku doći kraj. Zbog toga svi članovi/ce Kluba moraju biti informisani ne samo o opštim stvarima kao građani/ke, već i o dješavanjima u sportu kojim se bave.
Na taj način bi imali informacije, prije svega koje ih obaveze očekuju kada pandemija prođe i šta je potrebno da učine već prvog dana nakon nje.
Može se pretpostaviti da će one članove/ce Kluba iz Sportske grupe, pri čemu se najviše misli na one koji nastupaju u najjačim kategorijama, čekati jedan naporan period sa vrlo gustim rasporedom obaveza. Zbog toga pred kraj epidemije, odnosno ukidanja mjera nadležnih, pojačavati intenzitet i obim trenažnog procesa.

Naravno, neophodno je imati u vidu, da se ni u jednom trenutku ne smije preuranjenim pojačanjem istog ugroziti njihovo zdravlje.  Zbog toga se moraju pratiti instrukcije nadležnih. Na osnovu sve povoljnije epidimiološke situacije, nadležne institucije u Crnoj Gori u saradnji sa Ministarstvom sporta, koje je direktno odgovorno za sport u Crnoj Gori, kreirali su postepeni povratak sporta u Crnoj Gori u normalne tokove kroz 3 faze. Prva je započela 6.maja i završava se 18.maja, i podrazumijeva individualniji rad orijentisan na vježbe poboljšanja kondicije i fizičkih karakteristika uz stroge mjere zdravstvene zaštite svih koji su uključeni u proces treninga. Naredna faza započinje 18.maja kada će biti dozvoljen i kolektivni trening, dok od 1.juna počinje i treća faza koja će podrazumijevati i organizovanja takmičenja.

Shodno tim odlukama, a imajući u vidu aspekte navedene u prijethodnim redovima, kao i svoje koncepcije rada, Akademac će svoje redovne treninge u sali započeti 18.maja uz zdravstvene preporuke Nadležnih koje budu u tom trenutku.

Pandemija, i poslijedice koje je ona donijela, odrazila se na naše živote i redovne aktivnosti.
Sport je posebno na gubitku, jer je osim pojedinih malih oaza u državama koje pandemijom nijesu pogođene, u potpunosti zamro.
Zbog toga je jako bitno imati u vidu da će se i pandemija završiti i da će život, i sport koji je jedan od njegovih najlijepših djelova, nastaviti svojom uobičajenim tokom.
Na sportistima je da se na što bolji način, po sebe i svoje snove, vrate u taj tok.

Literatura:

1. https://theconversation.com/should-i-exercise-during-the-coronavirus-pandemic-experts-explain-the-just-right-exercise-curve-133861
2. https://www.researchgate.net/publication/339775058_Can_exercise_affect_immune_function_to_increase_susceptibility_to_infection
3. Chit-Ming Wong, Hak-Kan Lai, Chun-Quan Ou, Sai-Yin Ho,King-Pan Chan, Thuan-Quoc Thach, Lin Yang, Yuen-Kwan Chau, Tai-Hing Lam , Anthony Johnson Hedley, Joseph Sriyal Malik Peiris (2008) Is Exercise Protective Against Influenza-Associated Mortality? (objavljeno 07.05.2008. na https://doi.org/10.1371/journal.pone.0002108 )
4. https://www.rts.rs/page/sport/ci/story/128/ostali-sportovi/3893994/sport-izolacija-psiholoski-trening-koronavitus.html

Glavni trener Akademca
mr Zoran Nedić, dipl.inž.Share on Facebook

Posted in edukacija, klupska dešavanja | Leave a comment

Vježbajmo doma – mart i april 2020

Zbog aktuelne situacije primorani smo da vrijeme provodimo u svom domu.

Na zahtjev naših članova/ca, u prvom redu roditelja naših klinaca i klinceza iz pionirskih grupa Akademca, odlučili smo se na snimanje nekih od mogućih treninga koji se mogu izvesti u prostoru koji nam je na raspolaganju kod kuće.

Prvi trening, koji smo snimili, je trening razgibavanja koji može biti i cjelokupni trening ukoliko se poveća broj ponavljanja vježbi koje ga čine.
U ovom treningu je, na žalost naših klinaca i klinceza, izostavljena vježba “leptirić”, ali je svakako možete unijeti u svoj trening doma.

Trening izvodi Glavni trener Akademca Zoran Nedić, crni pojas 4.DAN, u krugu porodice u svom domu.

Najbolja zaštita od virusa je dobar imunitet i cjelokupno psihofizičko stanje organizma. To se postiže dobrom ishranom, kvalitetnim snom i redovnom fizičkom aktivnošću.
Zbog toga, preporučujemo Vam da vježbate u uslovima u kojima možemo, a to je doma. Probajte biti redovni. Neka, na primjer to bude danima kada su nam redovni treninzi u našoj sali.

Možda vam može biti napor dok se organizujete, ali vidjećete, može biti i vrlo zabavno ukoliko se uključe i ostali ukućani.

Akademci su već počeli vježbati kod kuće i slati nam svoje snimke i fotografije koje sa zadovoljstvom objavljujemo.

Vaš AKADEMAC

Share on Facebook
Posted in klupska dešavanja | Leave a comment

Taekwondo vikend – 29.02-01.03.2020

Akademac je bio vrijedan u toku vikenda 29.02 – 01.03.2020.

Naši takmičari/ke i Glavni trener Akademca su učestvovali na 2 međunarodna dješavanja u obije sportske discipline taekwondo-a, sportskoj/olimpijskoj borbi (kyorugi) i tehničkoj disciplini izvođenja formi (poomsae).

U subotu 29.02.2020 u Beogradu je održan 16.Omega Kup, međunarodni turnir u taekwondo-u koji je okupio 627 takmičara/ki iz 56 klubova iz 7 država.
Akademac je učestvovao prvi put na ovom turniru i to sa dvije svoje najbolje juniorke u tehničkoj disciplini izvođenja formi (poomsae), Milenom Šćepanović i Sarom Arifović.
Obije su se iz Beograda vratile sa prelijepim utiscima, novim iskustvom i medaljama. Milena je osvojila srebrnu, a Sara bronzanu medalju.

Drago nam je da smo naše prvo učešće na ovom turniru obelježili medaljama za šta su najviše zaslužne Milena i Sara na čemu im i ovom prilikom čestitamo.
Bravo djevojke!!! Ponosni smo na Vas !

Fotografije sa turnira možete pogledati na našoj facebook stranici, kojoj možete pristupiti putem linka Taekwondo Klub Akademac ili fotografije u prilogu post-a.

U toku istog vikenda, u subotu i nedjelju 29.02 i 01.03.2020, na poziv Glavnog trenera TK ORTEK i Selektora Reprezentacije Albanije u sportskoj/olimpijskoj borbi (kyorugi) Juliana Cace, Akademac je učestvovao na dvodnevnim priprema sa takmičarima/kama iz Albanije.
Iz Akademca na pripremama su učestvovali naši najbolji takmičari/ka u ovoj sportskoj disciplini taekwondo-a, kadetkinja Jovana Laković i juniori Nemanja Jočić i Dino Arifović.
Iz Crne Gore su, uz naše takmičare, bili i takmičari iz TK Montenegro Stars, kadeti Vasilije Nestorović, Stevan Vuletić i Mario Vuletić.

Ovo su prve pripreme koje je Akademac realizovao van Crne Gore u sportskoj/olimpijskoj borbi (kyorugi) i postignut je dogovor o narednim treninzima i daljoj saradnji kojoj se unapred radujemo.

Zahvaljujemo se i ovom prilikom TK ORTEK i Treneru Julianu Caci na pozivu

Vaš Akademac

Share on Facebook

Posted in klupska dešavanja, takmičenja | Leave a comment

Taekwondo časovi u osnovnim školama u Podgorici- februar i mart 2020

U toku februara i marta 2020 smo, sada već tradicionalno, održali  taekwondo časove učenicima/cama Osnovnih Škola u Podgorici.

Naši časovi su interaktivni, uz učešće djece, njihovih nastavnika/ca i stručnih službi Osnovnih Škola, a usmjereni su na promociju i edukaciju o borilačkoj vještini Taekwondo, kao i rada Akademca sa djecom.

Prva Osnovna Škola koju smo u toku naše promocije obišli je  Francuska evropska škola u Podgorici, Ecole Francaise Europeenne de Podgorica gdje smo najprije održali taekwondo čas održali u četvrtak 6.februara.
U realizaciji časa, Glavnom treneru Akademca Zoranu Nediću (crni pojas 4.DAN) i Pomoćnoj trenerici Sari Arifović (crni pojas 1.DAN) , pomagala je naša članica Ida, koja je i učenica ove škole, na čemu joj se neizmjerno zahvaljujemo.

U petak 14.februara održali smo Taekwondo čas I.razredu i dijelu II.razreda Osnovne Škole “Savo Pejanović”.

Zahvaljujemo se nastavnicama i Direktorici Škole na mogućnosti da djeci približimo borilačku vještinu koju volimo.
Naglasili bismo da nam je posebno drago da smo čas održali u OŠ “Savo Pejanović” za koju smo vezani već 10. godišnjom saradnjom, verujemo na obostrano zadovoljstvo. Hvala im još jednom na gostoprimstvu.

Takođe nam je drago da su djeca sa neskrivenim zadovoljstvom vježbali sa nama.

Naredna Osnovna Škola u kojoj smo održali taekwondo časove je bila OŠ “Marko Miljanov” u kojoj smo održali po 1 čas II. i III. razredu u četvrtak 20.februara.
Taekwondo časove je održao Glavni Trener Akademca, Zoran Nedić (crni pojas 4.DAN)
zajedno sa Pomoćnom trenericom Sarom Dragojević (crveno-crni pojas, 1.geup) i našom najuspješnijom kadetkinjom Jovanom Laković (crveno-crni pojas, 1.geup) koja je odlična učenica ove škole.

Učešće Jovane nam je od velikog značaja jer na najbolji način prezentuje ono što bi bila poruka Akademca djeci i mladim ljudima, a to je da uz rad i zalaganje možete biti na putu uspjeha i najpozitivniji primjer vršnjacima da je spoj škole i sporta najbolje za njihov psihofizički razvoj.

U ponedjeljak 02.marta održali smo Taekwondo čas za dva odjeljenja I.razreda i jedno odjeljenje VII. razreda OŠ “Štampar Makarije” u Podgorici i time nastavili sa našom već tradicionalnom zimskom promocijom taekwondo-a u osnovnim školama 😀

Zahvaljujemo se na gostoprimstvu nastavnom osoblju, stručnim službama i upravama škola u kojima smo održali taekwondo časove.

Iznad svega zahvaljujemo se djeci na aktivnom učešću.

Ovo nije kraj naših časova taekwondo-a u osnovnim školama u Podgorici jer namjeravamo da u toku marta posjetimo što više vaspitno-obrazovnih ustanova u Podgorici i promovišemo borilačku vještinu koju volimo i rad našeg i Vašeg Akademca.

 

Sportski pozdrav,

Vaš AKADEMACShare on Facebook

Posted in klupska dešavanja | Leave a comment

Pripreme za Kukikiwon seminar – januar 2020

U toku januara, u periodu 13.01 do 31.o1, Akademac je organizovao pripremne treninge za Kukkiwon seminar i polaganje za majstorska POOM i DAN zvanja (crveno-crne za mlađe i od 15.godina i crne pojaseve za starije od 15.godina) koji je trebao biti održan za vikend 1. i 2.februara u Ulcinju ispred Velikog majstora, gospodina KIM YONG KI, nosioca Majstorskog zvanja 8. DAN Kukkiwon i savetodavnog člana Kukkiwona.

Zbog promjena pravila Kukkiwona, koja su stupila na snagu od 01.01.2020.godine, TKDSCG je morao odložiti seminar i polaganje za drugi termin.

U svakom slučaju, pripreme su nam dobro došle za uvertiru u nastavak sezone i redovne treninge Akademca započete u ponedjeljak 27.01, ali i kao dobro sagledavanje stanja u pogledu poznavanja i vladanja borilačkom vještinom kandidata Kluba.

Pripreme je vodio Glavni trener Akademca Zoran Nedić, crni pojas 4.DAN, koji je ujedno i član Komisije za DAN, POOM i Geup zvanja TKDSCG-a, po programu za majstorska zvanja Kukkiwon-a.

Na treninzima su uzeli učešće ne samo kandidati Akademca već i našeg bratskog kluba Montenegro Stars. Akademac u svojim redovima za sada ima 4 nosioca crnih pojaseva i 7 kandidata/ki za majstorska zvanja i nadamo se da će nakon kukkiwon seminara, kada bude održan, u svojim redovima imati 11 nosioca crnih pojaseva. Među njima je i Glavni trener Akademca Zoran Nedić koji se priprema za polaganje za crni pojas 5.DAN i nadamo se da, ukoliko uspješno položi za to zvanje, biti drugi nosioc crnog pojasa tog nivoa u Crnoj Gori, a prvi u Podgorici.

Time je kukkiwon seminara kada bude održan od velikog značaja kako za naš klub, tako i za razvoj borilačke vještine u glavnom gradu ali i Crnoj Gori uopšte.

 

Vaš AKADEMACShare on Facebook

Posted in klupska dešavanja | Leave a comment

Akademac u 2019.godini, iz našeg ugla

Još jedna godina rada Akademaca je za nama.
Sumirajući postignuto u 2019.godini, sa pravom možemo reći da smo više nego zadovoljni ostvarenim, što nam daje za pravo da i u 2020.godinu i 11 godinu rada uđemo puni elana i sa pozitivnom energijom.

Krenimo redom.

Sportski dio rada Kluba

u 2019.godini Taekwondo Klub “Akademac” je učestvovao na 8 takmičenja na kojima smo osvojili ukupno 74 medalja (22 zlatne, 23 srebrne i 29 bronzane medalje) i 5 pehara za ekipne plasmane.

U 2019.godini takmičari/ke Akademca u tehničkoj disciplini Izvođenja formi (poomsae) su se, prvi put od svog osnivanja, okitili i medaljama na Balkanskom Prvenstvu i to na 21.Balkanskom Prvenstvu koje je održano u septembru u Bugarskom gradu Samokovu, gdje su juniorske reprezentativke Crne Gore iz našeg Kluba Milena Šćepanopvić i Sara Arifović u timu (treća članica je bila Sumeja Bisha iz TK Ulcinj) postale Šampionke Balkana.

U 2019.godini je i naš junior Dino Arifović u disciplini sportska/olimpijska borba (kyorugi) u kategoriji -78kg osvojio, prvi put u istoriji Kluba, i medalje na G-1 bodovnim turnirima za Olimpijske Igre

U oktobru je osvojio bronzanu medalju prvo na G-1 međunarodnom turniru Bosnia&Herzegovina Open u Zenici, a zatim ponovio isti uspjeh i na turniru Serbia Open u Beogradu.

Ponosni smo na činjenicu da je i u 2019.godini, kao i u 2018.godini je Akademac ostao jedini klub iz Podgorice koji je podjednako uspješan bio u obije sportske discipline taekwondo-a, disciplini sportska/olimpijska borba (kyorugi) i  tehničkoj disciplini Izvođenja formi (poomsae).

Detaljan prikaz takmičenja i osvojenih odličja možete pogledati u dijelu site-a, sportski rezultati kluba.

AKADEMAC u svojim redovima, za sada, ima i 4 takmičara/ke koji su predstavljali Crnu Goru na reprezentativnom nivou.
Uz Milenu Šćepanović, Dina i Saru Arifović u 2019.godini je Crnu Goru na 21.Balkanskom Prvenstvu u sportskoj/olimpijskoj borbi predstavljala i starija pionirka Jovana Laković.
Od njih, ali i od ostalih iz Kluba koji polako stasavaju, očekujemo u budućnosti, kako Klub tako i Crnogorski taekwondo, uspješne reprezentativne nastupe na međunarodnoj sceni.

Sa pravom možemo reći da je 2019. po ostvarenim sportskim rezultatima Akademca, najuspješnija godina od početka našeg rada. Takođe nam daju nadu da će još takmičara/ki, posebno iz našeg pionirskog pogona, krenuti njihovim stopama.

Takođe, treću godinu za redom, za vrijeme ljetnjih mjeseci, u avgustu, smo organizovali mini pripreme u sali za naše najbolje takmičare/ke dok su ostali članovi/ce pauzirali sa treninzima do septembra mjeseca.

Taekwondo za sve

U klubu vježbaju sve generacije koje smo po uzrastu raspodjelili u slijedeće grupe:

 • taekwondo školica (uzrast 4-6 godina),
 • mlađi/e pioniri/ke (uzrast 7-9 godina),
 • stariji/e pioniri/ke (uzrast 10-11 godina),
 • kadeti/kinje (uzrast 12-14 godina),
 • juniori/ke (uzrast 15-17 godina),
 • seniori/ke (uzrast iznad 18 godina),
 • rekreativna (taekwondo mame).

Od druge polovine 2016.godine Akademac je u trendu rasta, što je svakako pokazatelj dobrog rada u Klubu, ali i obavezujuće za budući rad.
Akademac je osnovan koncepcijski kao tradicionalno-sportski taekwondo klub, odnosno kao klub koji podjednako se želi ostvariti u sportskoj sferi, kroz nastupe u obije sportske discipline taekwondo-a, uz to ne zanemarujući da je taekwondo iznad svega borilačka vještina.
Ukoliko se to ima u vidu sasvim je razumljiv naš cilj da taekwondo bude dostupan što širem spektru osoba uz moto “Taekwondo za sve”.
Tako je u novembru 2016.godine započela sa radom grupa Taekwondo Školice, prva takvog tipa u Crnoj Gori i Podgorici, za djecu uzrasta 4-6 godina.
Da bi se djeca upisala u ovu grupu, jedino što se pokazalo kao imperativ je sposobnost (zrelost) djece da prate trening i ispunjavaju postavljene zadatke koji su prilagođeni njihovim psihofizičkim mogućnostima. Naše dosadašnje iskustvo rada sa ovom grupom je pokazalo da to najviše zavisi individualno od djeteta od djeteta (u dosadašnjoj praksi pokazalo se da i pojedina djeca uzrasta od 3.godine mogu dosta uspješno pratiti program).

Taekwondo Školica se pokazala i kao idealna mogućnost da djeca započnu svoje prve korake u taekwondo-u već u uzrastu od 4 godine, ali i da njihov prelazak u ozbiljniji rad u narednoj uzrastnoj grupi mlađi pioniri/ke (uzrast 7-9 godina) bude “bezbolniji” (već u 2019.godini su u klubu trenirale prve generacije djece koja su prešla iz jedne u drugu uzrastnu grupu).

Druga novina za Crnu Goru, uz kreiranje grupe Taekwondo Školica, je da smo ubrzo po kreiranju ove grupe prvi taekwondo klub u Crnoj Gori i Podgorici, koji je kreirao i grupu za roditelje djece koja treniraju u našem Klubu.
Želja da i roditeljima pružimo mogućnost da uz svoju djecu vježbaju vještinu koju volimo, pokazala se kao pravi izbor.

Na ovaj način željeli smo i bliže povezati roditelje sa radom kluba, jer i kroz prizmu sopstvenog bavljenja taekwondo-om mogu na najbolji mogući način da uvide svu dobrobit vježbanja i po njihovu djecu i po sebe.

U 2018.godini je Roditeljska grupa prerasla u nešto više, Rekreativnu grupu, odnosno grupu u kojoj treniraju i osobe koji nijesu roditelji ali koje se žele baviti borilačkom vještinom taekwondo a zbog uzrasta nijesu u prilici da budu raspoređeni u neku od postojećih grupa i/ili se možda i jednog dana i takmiče.
U 2019.godini, na što smo posebno ponosni, ostvarili smo i cilj da jedna od trenerica koja će upravo raditi sa članicama Rekreativne grupe, bude jedna od njih. To je Suzana Begović koja će nadamo se već od početka 2020.godine biti i prva članica ove grupe sa internacionalnim Kukkiwon majstorskim zvanjem, crnim pojasom 1.DAN.
Suzana je i mama Damjana i Uroša koji treniraju u grupi Mlađi Pioniri.
Nadamo se, na čemu uveliko i radimo, da i ostale članice ove grupe krenu njenim stopama.

Mada, sportski dio taekwondo-a ima i u svom sportskom dijelu dosta širok spektar mogućnosti takmičenja, od učešća viših uzrastnih kategorija u takmičenjima u izvođenju formi (poomsae), preko paraolimpijskog takmičenja u obije sportske discipline, takmičenja veterana u sportskoj/ olimpijskoj borbi itd. Sva ova takmičenja su uveliko zaživjela ne samo u svijetu već i u bliskom okruženju, tako da i u ovom segmentu možemo započeti nešto što do sada nije bilo zastupljeno u Crnoj Gori. U tome veliki oslonac kluba je nacionalni savez TKDSCG koji je otvoren za svaku ideju koja će doprineti razvoju taekwondo-a u Crnoj Gori.

U Klubu potenciramo da je Klub svih koji su njegovi/ne članovi/ce i da kao takav je otvoren za svakog/u koji nekom idejom ili na drugi način želi doprineti njegovom još boljem radu. Tako na primer, veliko zadovoljstvo nam čini i podatak da u Rekreativnoj grupi trenira uz svoju djecu koja su raspoređena u svoje uzrastne kategorije, i psihološkinja koja je i licencirani psihoterapeut čija će nam stručna pomoć biti od velike pomoći u budućnosti, najviše u dijelu psihološke pripreme takmičara/ki pred nastupe, evaulaciju našeg rada (prvenstveno u segmentu rada sa djecom) i sl. Takođe, u istoj grupi trenira i jedna pedagoškinja čija nam je stručna pomoć od velikog značaja pri radu sa djecom i mladima.

Takođe, treću godinu za redom, za vrijeme ljetnjih mjeseci, u julu, pravili smo pauzu rada u našoj sali ali smo trenažni proces organizovali na trim stazi u Tološkoj Šumi i njom su bili obuhvaćeni/e svi/e članovi/ce starijih grupa (od kadeta/kinja pa na više) koji su to željeli (za razliku od treninga u sali, ovi treninzi do sada nijesu bili obaveznog karaktera).

Polaganja za nova zvanja (pojaseve)

Kao Klub koji njeguje borilačku vještinu taekwondo, Akademac, a pod pokroviteljstvom TKDSCG i ispred Komisije za majstorska (DAN) i učenička (Geup) zvanja nacionalnog saveza organizuje dva polaganja godišnje za učeničke (geup) pojaseve, ljetnje u junu i zimsko u decembru koje ne vidi samo kao polaganja za nove pojaseve već i kao svečanost taekwondo-a.
Polaganja tradicionalno organizujemo u saradnji sa klubovima Montenegro Stars, Ulcinj i Alba, što je bio slučaj i u 2019.godini.

Od ljetnjeg (junskog) polaganja 2018.godine AKADEMAC je uveo i specijalne Diplome za naše mlađe članove/ce, Mali/a tigrić/ica. Namijenjena je klincima i klincezama iz 3 uzrastne grupe Kluba (Taekwondo Školica, Mlađi/e i Stariji/e Pioniri/ke), koji ne mogu izaći na polaganje za određeni viši pojas jer još uvijek ne posjeduju potrebno znanje za isti po Standardu znanja za taj pojas. Osmišljene su kao nagrada za njihov trud i zalaganje sa ciljem stimulacije da nastave da se bave taekwondo-om.
Od zimskog (decembarskog) polaganja 2018.godine smo uveli još jednu novinu, dodjelu klupskih diploma/zahvalnica i najvišim pojasevima kluba za rad i zalaganje.

Te, možemo slobodno reći, specifične organizacione kulture Akademca, koja je prerasla u tradiciju smo se držali i u 2019.godini.

Od junskog polaganja 2017.godine smo uveli da svako polaganje započinje Taekwondo demonstracijom Trenerskog tima Kluba. Demonstracija je kreirana sa glavnim ciljem da kandidati/kinje, a prije svega najmlađi koji čine i najveći dio članstva, vide svu ljepotu borilačke vještine kojom se bave, i da razumiju da će i oni/e jednog dana uz marljiv i konstantan rad i strpljenje posjedovati isto ako ne i bolje znanje, ali i istovremeno da njihovi roditelji vide na kom je nivou poznavanja vještine trenerskog tima Kluba koji radi sa njihovom djecom.

Od poslijednjeg decembarskog polaganja u 2018.godini u demonstraciji učestvuju pored trenerskog tima i najviši pojasevi kluba. I ovo je postalo dio organizacione kulture Akademca, koja je prerasla u tradiciju koje smo se držali i u 2019.godini.

Akademac u svojim redovima za sada ima 4 nosioca internacionalnog Kukkiwon majstorskog DAN zvanja (crnih pojaseva).
Od poslijednjeg polaganja za učeničke pojaseve u decembru 2019.godine ima i 9 nosioca najviših učeničkih zvanja 1.geup (crveni pojas sa crnom trakom). Nadamo se da će isti već početkom 2020.godine polagati pred internacionalnim Licenciranim ispitivačem iz Južne Koreje za mjastorska zvanja i da će i broj crnih pojaseva u klubu porasti i time rad kluba dobiti još više na kvalitetu.

I naš trenerski tim je sa vremenom sve kvalitetniji i širi.
Na kraju 2019,  Trenerski tim činili su Glavni Trener Kluba, 4 Pomoćna Trenera/ice i 4 Asistenta/ice trenera.

Saradnja sa obrazovnim institucijama

U 2018.godini smo započeli i bližu saradnju sa osnovnim školama u Podgorici, u cilju promovisanja taekwondo-a i rada AKADEMCA sa djecom. Tu praksu smo nastavili i u 2019.godini i proširili je i na posjetu vrtićima.

Tako smo u 2019.godini taekwondo časove održali u Vrtiću “Ljubica Popović” (Vaspitna jedinica “Pčelica”), i u osnovnim školama “21.maj”, “Savo Pejanović” i “Štampar Makarije”.
Promovisavši taekwondo na ovaj način želja nam je da kao Klub ostvarujemo i svoju društvenu širu ulogu.

Sa navedenim osnovnim školama smo postigli dogovor da saradnju nastavimo organizovanjem javnih taekwondo časova i u 2020.godini. Takođe, već smo postigli dogovore da javne taekwondo časove održimo i u još nekim podgoričkim osnovnim školama.

Mogućnost da održimo javne časove u osnovnim školama shvatamo kao prepoznavanje od vaspitnih ustanova da je naš rad pozitivan po razvoj djeteta. To naše razmišljanje potvrđuju i osnovne škole koje prate sportske uspjehe svojih učenika/ca, naših takmičara/ki, i iste objavljuju na svojim facebook profilima.

Ovu aktivnost smo proširili i na Gimnaziju “Slobodan Škerović” čiji su odlični učenici/e i naši ne manje uspješni takmičari/ke, čije uspjehe redovno objavljuju na instagram profilu Podgoričke Gimnazije.

Shodno tome, namjeravamo da do kraja 2020.godine u saradnji sa Ministarstvima sporta i prosvjete, a pod pokroviteljstvom TKDSCG-a na nivou Podgorice organizujemo prvo takmičenje osnovnih škola u taekwondo-u. Nadamo se da ćemo u tome uspjeti.

Ponosni na uspjehe naših Akademaca van sale

Ponosni smo na uspjehe naših članova/ica na drugim poljima, prije svega u segmentu njihovog obrazovanja.

Iz mnoštva rezultata i uspjeha naših članova/ca izdvojili bismo uspjehe Sofije i Nine koje su na kraju 2019.godine dobitnice Nagrade iz fonda za kvalitet i talente Ministarstva Prosvjete.

Sofija je učenica Umjetničke Škole za muziku i balet “Vaso Pavić” i takmičarka u izvođenju formi i od 2019.godine dio trenerskog tima Akademca sa direktnim zaduženjima rada sa klincima i klincezama naših najmlađih grupa.

Sofija je dobitnica ove nagrade već drugu godinu za redom.
Da je u pitanju izuzetna mlada osoba može poslužiti podatak da je Sofija i članica Mense Crne Gore.

Posebno nam je drago da je Sofija koja je i Pomoćna trenerica u Klubu tako uspješna u školi jer na taj način postaje uzor i u tom segmentu djeci koju trenira. Takođe, na taj način kao Klub želimo i da ispunimo i kasniju socijalnu i šire društvenu dimenziju rada jer smo mišljenja da bavljenjem borilačkim vještinama se kreira jedna odgovorna i jaka osoba koja kao takva može biti samo od koristi svom okruženju i široj društvenoj zajednici.

Druga dobitnica ove prestižne nagrade iz našeg Kluba je Nina Vujošević koja je odlična učenica VIII.razreda Osnovne Škole “Vladimir Nazor” u Podgorici.
Nina je naša takmičarka u izvođenju formi u kadetskoj kategoriji od koje dosta očekujemo u budućnosti.

Potenciranje na obrazovanju naših članova/ca je vrlo bitna komponenta rada Kluba, tako da smo ponosni na one u našim redovima koji su najbolji u tome.
Naravno, ne želimo time da oni/e kojima škola slabije ide se osjećaju neadekvatno i neprijatno, već naprotiv, isticanjem najboljih želimo da ih stimulišemo da i u segmentu obrazovanja daju svoj maksimum kao i na treninzima.

Koristimo priliku da pozovemo i sve potencijalne nove članove/ice, da nam se u 2020.godini pridruže na treninzima i sa nama vježbaju taekwondo.
Poziv važi za sve zainteresovane, dok je jedini uslov starosna dob odnosno minimalni starosni uzrast od 4 godine.

Do skorog viđenja!!!!

Vaš AKADEMACShare on Facebook

Posted in klupska dešavanja | Leave a comment

Polaganje za učeničke pojaseve Akademca – Decembar 2019

U subotu, 21.decembra , održano je II.redovno (zimsko) polaganje u 2019.godini za učeničke pojaseve (geup zvanja).

Polaganje je obuhvatalo Program po standardima WT-a,ETU-a i TKDSCG-a, i to:
a) Gibon Dongjak (osnovna tehnika) – stavovi, blokovi, ručni i nožni udarci;
b) Kyorugi (sparing/borenje) – il soo sik, sportska/olimpijska borba;
c) Poomsea (forma);
d) Hoo sin sool (samoodbrana);
e) kyopke (test snage);
f) poznavanje Koreanskog jezika i kulture, taekwondo izrazi i teorija.

Na polaganje je izašlo 62, od prijavljenih 64 kandidata/kinja koji su pokazali zavidno poznavanje taekwondo-a, praktično i teorijsko, shodno pojasu za koji su polagali i svi su uspješno položili za naredni pojas od onog koji posjeduju. Čestitamo im na tome :)

Gosti Polaganja su bili Predsjednik TKDSCG gdin David Perčobić i Generalni Sekretar TKDSCG gdin Radomir Nastić, što nam čini posebno zadovoljstvo i na čemu im se zahvaljujemo od srca.

Zahvaljujemo se i trenerskom timu kluba, Glavnom treneru i članu Komisije za DAN/POOM i Geup zvanja TKDSCG Zoranu Nediću (4.DAN) i Pomoćnim trenerima/cama Sari Arifović (1.DAN), Mileni Scepanović (1.DAN), Suzani Begović (1.geup), Kristijanu Trajčeskom (1.geup), Sari Dragojević (1.geup), Sofiji Musić (2.geup) i Savi Bulatoviću (3.geup) na besprekornom odvijanju polaganja.
Veliku zahvalnost dugujemo i višim pojasevima Kluba na učešću u već tradicionalnoj demostraciji prije svakog polaganja, Nemanji Jočiću (1.geup), Relji Vuković (1.geup), Mariji Aranđelović (1.geup) i Emi Đekić (2.geup), koje takođe polako uključujemo u trenažni proces Akademca kao naše buduće trenere/ice.
Zahvaljujući svima njima, polaganje je prošlo u najboljoj atmosferi i organizaciji.

Polaganju je prethodila trenersko-majstorska demonstracije koju je izveo trenerski tim i majstorski i viši pojasevi kluba. Demonstracija je namijenjena članovima/cama Kluba i njihovim roditeljima a u prvom redu najmlađim članovima/cama kao afirmacija da se sa još više elana bave vještinom koju volimo :)

U toku polaganja Gl.Trener Kluba, Zoran Nedić, crni pojas 4.DAN, dodjelilo je klupske diploma/zahvalnica najvišim pojasevima kluba za rad i zalaganje, kao i prigodne poklon knjige trenerskom timu.

Klupske Diplome Mali Tigrić našim najmlađima, odnosno djeci iz 3 uzrastne grupe Kluba (Taekwondo Školica, Mlađi/e i Stariji/e Pioniri/ke), namjenjena djeci koja ne mogu izaći na polaganje jer ne posjeduju još uvijek potrebno znanje potrebne po Standardu znanja za određeni pojas, na ovom polaganju je dobilo troje naših najmlađih članova/ca.

Istovremeno smo iskoristili priliku i za jednu zajedničku klupsku fotografiju na kraju sezone 2019 :)

Slijedeće, redovno (ljetnje) polaganje za učeničke pojaseve, je predviđeno za početak juna 2020.godine.

Pored članova/ice kluba, polaganju su prisustvovali i roditelji članova/ica kluba, i prijatelji našeg kluba što je od velikog značaja za same kandidate/kinje koji su polagali.
Posebno nam je drago što je klub, u skladu sa svojim planovima, nastavio sa omasovljenjem članstva, što je jedno od pokazatelja dobrog rada u klubu.

Nadamo se da će ostali članovi/ce kluba koji nijesu polagali pristupiti već na slijedećem.

Veliku zahvalnost dugujemo i Miodragu Vujkoviću, tati naših Darije i Davida, kao i OŠ “Savo Pejanović” na izlaženju u susret u pogledu termina održavanja polaganja.

Fotografije sa polaganja možete pogledati na našoj facebook stranici, kojoj možete pristupiti putem linka Taekwondo Klub Akademac ili fotografije u prilogu post-a.

Vaš AKADEMACShare on Facebook

Posted in klupska dešavanja | Leave a comment

Preporučujemo knjigu – Psihološke osnove treniranja mladih sportista

Vrlo zanimljiva, stručno obrađena tematika psihološkog dijela rada sa mladim sportistima.

Knjiga je najviše fokusirana na rad sa mladim sportistima u kolektivnim sportistima ali su određeni njeni djelovi vrlo lako primjenljivi i na treniranje jedne borilačke vještine kao što je taekwondo.
Posebno, kada su u pitanju treninzi njenog sportskog dijela koji čine dvije sportske discipline sportska/olimpijska borba (kyorugi) i tehnička disciplina izvođenja formi (poomsae).

Trenerski posao je dosta zahtjevan posebno imajući u vidu da se zasniva na radu sa ljudima, prvenstveno mladima.
Zbog toga je neophodna konstantna edukacija trenerskog kadra.

Ono što je najviše zanimljivo u vezi ove knjige je da su u njoj unijeta iskustva i način rada nekih od najvećih, i najuspješnijih, sportskih stručnjaka u kolektivnim sportovima Jugoslavije i Srbije.

Priručnik je objavljen 2011.godine u Srbiji pod pokroviteljstvom Ministarstva za omladinu i sport Republike Srbije i svima zainteresovanima je dostupan na site-u Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije.
Autori su stručnjaci u oblasti sporta i psihologije, Ljubica Bačanac, sportska psihološkinja, Nebojša Petrović, socijalni psiholog i Nenad Manojlović, proslavljeni vaterpolo trener.

Ovo je druga knjiga istih autora koju preporučujemo, prije svega trenerskom timu Akademca, a naravno i ostalim trenerima koji bi željeli unaprediti svoje znanje u ovoj oblasti.

Glavni Trener TK “Akademac”
Zoran Nedic, crni pojas 4.DANShare on Facebook

Posted in knjige | Leave a comment

XVIII Galeb Trophy, Serbia Open G-1 Turnir – Beograd, 26-27.10.2019

U Beogradu (Srbija) se 26-27.10.2019.god. održao Serbia Open, XVIII Galeb Trophy Belgrade, međunarodni G-1 turnir u sportskoj/olimpijskoj borbi (kyorugi), najveći ovog nivoa turnira u regionu na kojem nastupa oko 800 takmičara/ki iz 43 države svijeta.

G-1 turnir je bodovni za svjetsku rang listu Svjetske Taekwondo Federacije WT (World Taekwondo). Na osnovu bodova i mjesta na rang listi se kasnije vrši izbor za nastup na Olimpijskim Igrama.

Prvog dana turnira u subotu 26.oktobra učestvovao je junior Akademca Dino Arifović (-78kg) i osvojio je bronzanu medalju i bodove za WT rang listu.

Ovo je druga Dinova medalja u nizu koju je osvojio na G-1 turniru, nakon turnira u Zenici (12-13.10.2019, Bosnia and Herzegovina Open) kada je Dino takođe osvojio bronzanu medalju.

Svakako i najznačajnija do sada za Dina ali i za Akademac, s obzirom na jačinu i značaj turnira Serbia Open.

Još jednom smo u kratkom vremenskom roku presrećni zbog Dinovog uspjeha.

Uspjeh je još veći imajući u vidu da je ovo Dinova prva godina kao juniora i da od njega tek očekujemo dobre rezultate.

BRAVO DINO

Fotografije sa turnira možete pogledati na našoj facebook stranici, kojoj možete pristupiti putem linka Taekwondo Klub Akademac ili fotografija u prilogu post-a.

 

Vaš AKADEMACShare on Facebook

Posted in takmičenja | Leave a comment